12.07.2018

Оцінка корупційних ризиків в районній державній адміністрації

Робочий план

комісії з оцінки корупційних ризиків

 

Заходи

Відповідальна особа

Строк виконання

Відмітка про виконання

1.

Ознайомлення членів комісії з методологією оцінювання корупційний ризиків в діяльності органів влади

Голова комісії

11.05.2018

 

2.

Розміщення на веб-сайті РДА у розділі «Запобігання проявам корупції» розпорядження «Про проведення оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації»

Головний спеціаліст з питань взаємодії

з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення

корупції апарату райдержадміністрації

11.05.2018

 

3.

Визначити об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків

Члени комісії

11.05.2018

 

4.

Визначити відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту

Члени комісії

11.05.2018

 

5.

Провести аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища районної державної адміністрації на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності районної державної адміністрації

Члени комісії

18.05.2018

 

6.

Провести ідентифікацію корупційних ризиків в районній державній адміністрації

Члени комісії

22.05.2018

 

7.

Провести оцінку корупційних ризиків в районній державній адміністрації

Члени комісії

22.06.2018

 

8.

Розробити пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків в районній державній адміністрації

Члени комісії

25.06.2018

 

9.

Підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації

Головний спеціаліст з питань взаємодії

з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення

корупції апарату райдержадміністрації

30.06.2018

 

10.

Проводити моніторинг виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в діяльності районної державної адміністрації та її структурних підрозділів

Головний спеціаліст з питань взаємодії

з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення

корупції апарату райдержадміністрації

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єкти

оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації та відповідальні особи за проведення оцінки корупційних ризиків

 

Об’єкти оцінки корупційних ризиків

Відповідальні особи за проведення оцінки корупційних ризиків

1.

Доступ до публічної інформації

Болсун Л.Г.

2.

Управління персоналом

Матвєєва О.В.

3.

Управління фінансами та матеріальними ресурсами

Полякова Т.В.

4.

Надання адміністративних послуг

Капріця І.В.

5.

Юридична робота

Бензар О.В.

6.

Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції

Куниця Т.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Подільської районної державної адміністрації

 

Оцінка корупційних ризиків в діяльності Подільської районної адміністрації проводилась комісією з оцінки корупційних ризиків склад та положення про яку затверджено розпорядженням голови Подільської районної державної адміністрації від 19.04.2018 р. № 254/18 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації».

Оцінка корупційних ризиків проводилась відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилась комісією з оцінки корупційних ризиків, шляхом вивчення та аналізу положень про апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації, посадових інструкцій працівників даних підрозділів, інших нормативно-правових актів.

Відповідно здійсненого аналізу визначені чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення, або правопорушення пов`язаного з корупцією.

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації встановлені заходи щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізації умов виникнення корупційних ризиків.

Виявлені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення викладені в додатках.

 

Додаток: на 11 арк. в 1 прим.

 

 

 

Керівник апарату Подільської

районної державної адміністрації                                                 В.М. Білоусова

 

Додаток 1

 

Ідентифіковані корупційні ризики в Подільській районній державній адміністрації.

 

Об’єкти оцінки корупційних ризиків

Ідентифікований корупційний ризик 

Заходи контролю

Опис корупційного ризику

1

Доступ до публічної інформації

Запит на публічну інформацію.

Публічність та відкритість органів виконавчої влади при наданні інформації за запитами.

Неправомірна відмова в реалізації права громадянина щодо запиту на публічну інформацію.

2

Доступ до публічної інформації

Розгляд запитів на публічну інформацію.

Забезпечення ефективного опрацювання запитів на публічну інформацію громадян за рахунок автоматизованого контролю виконання. 

Порушення строків розгляду запиту на публічну інформацію.

3

Управління песоналом

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняття на державну службу близьких їм осіб

Визначена законодавством процедура здійснення конкурсного відбору претендентів на посади

Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою прийняття нею неправомірних рішень.

4

Управління песоналом

Недоброчесність членів конкурсної комісії.

 

Законодавством регламентовано процес конкурсного відбору.

Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

5

Управління фінансами та матеріальними ресурсами

Ризики, пов’язані з наданням стимулюючих виплат працівникам

Законодавством передбачено чіткий перелік, можливий розмір і порядок надання стимулюючих виплат

Можлива виплата стимулюючих виплат у необґрунтованих розмірах та можливе виникнення конфлікту інтересів при підписанні розпоряджень щодо виплати стимулюючих виплат

6

Управління фінансами та матеріальними ресурсами

Можливе придбання товарів, послуг з перевищенням граничного розміру допорогових закупівель

Публічні закупівлі, що перевищують відповідну суму згідно із законодавством, здійснюються через систему “ProZorro”. Здійснення перевірок контролюючими органами

Неправомірне втручання в тендерну процедуру публічних закупівель може призвести до зловживання службовим становищем посадовими особами

7

Надання адміністративних послуг

Надання адміністративних послуг з дотриманням вимог чинного законодавства

Здійснення моніторингу змін чинного законодавства у сфері надання адміністративних послуг та розміщення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті інформації, необхідної для отримання таких послуг фізичними та юридичними особами.

Недостатня поінформованість суб’єктів звернень про порядок та умови надання адміністративних послуг, в т.ч. через засоби масової інформації

8

Юридична робота

Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади.

Внесення змін у довіреності, видані органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів.

Нездійснення аналізу відповідності доброчесності особи, яка наділяється відповідним правом.

9

Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції

Не доброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству

Дотримання антикорупційного законодавства та недопущення прийняття проектів нормативно-правових актів без його дотримання

Перевірка нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству

10

Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

Заборона розголошувати інформацію про викривачів встановлена Законом України «Про запобігання корупції»

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар’єри, життю особи чи її близьким).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Результати оцінки

ймовірності виникнення корупційних ризиків

 

Ідентифіковані

ризики

Ймовірність

Низька

Середня

Висока

Ризик 1

1

 

 

Ризик 2

1

 

 

Ризик 3

 

 

3

Ризик 4

 

 

3

Ризик 5

 

2

 

Ризик 6

 

 

3

Ризик 7

 

2

 

Ризик 8

 

2

 

Ризик 9

 

2

 

Ризик 10

 

2

 

 

 

Додаток 3

Результати оцінки

наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов`язаного з корупцією

 

Ідентифіковані

ризики

Наслідки

Низька

Середня

Висока

Ризик 1

1

 

 

Ризик 2

1

 

 

Ризик 3

1

 

 

Ризик 4

1

 

 

Ризик 5

 

2

 

Ризик 6

1

 

 

Ризик 7

1

 

 

Ризик 8

 

2

 

Ризик 9

1

 

 

Ризик 10

1

 

 

 

Додаток 4

 

Результати оцінки

корупційних ризиків за кількісним рівнем

 

Ідентифіковані ризики

Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов`язаного з корупцією

(бали)

Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов`язаного з корупцією

(бали)

Пріоритетність корупційних ризиків

Оцінка

Ризик 1

1

1

1(1х1)

Низька

Ризик 2

1

1

1(1х1)

Низька

Ризик 3

3

1

3(3х1)

Середня

Ризик 4

3

1

3(3х1)

Середня

Ризик 5

2

2

4(2х2)

Середня

Ризик 6

3

1

3(3х1)

Середня

Ризик 7

2

1

2(2х1)

Низька

Ризик 8

2

2

4(2х2)

Середня

Ризик 9

2

1

2(2х1)

Низька

Ризик 10

2

1

2(2х1)

Низька

  Додаток 5

Пріоритетність корупційних ризиків

 Наслідок

Ймовірність

Низька

Середня

Висока

Високий

 

 

 

Середній

 

4(2х2)

4(2х2)

 

Низький

1(1х1)

1(1х1)

2(2х1)

2(2х1)

2(2х1)

3(3х1)

3(3х1)

3(3х1)

 

 

Додаток 6

Таблиця

оформлення ідентифікованих корупційних ризиків,

чинників корупційних ризиків та можливі наслідки

корупційного правопорушення чи правопорушення

пов’язаного з корупцією

 

Опис корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Неправомірна відмова в реалізації права громадянина щодо запиту на публічну інформацію.

Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити, звернення.

Порушення норм чинного законодавства щодо недотримання строків, повноти та розгляду по суті вхідної кореспонденції.

Порушення строків розгляду запиту на публічну інформацію.

Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити, звернення.

Порушення норм чинного законодавства щодо недотримання строків, повноти та розгляду по суті вхідної кореспонденції.

Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою прийняття нею неправомірних рішень.

Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників  

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Можлива виплата стимулюючих виплат у необґрунтованих розмірах та можливе виникнення конфлікту інтересів при підписанні розпоряджень щодо виплати стимулюючих виплат

Одноособове прийняття рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам.

Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та ін.

Неправомірне втручання в тендерну процедуру публічних закупівель може призвести до зловживання службовим становищем посадовими особами

Недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, звільнення з посад фінансові втрати

Недостатня поінформованість суб’єктів звернень про порядок та умови надання адміністративних послуг, в т.ч. через засоби масової інформації

Відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт

Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та ін.

Нездійснення аналізу відповідності доброчесності особи, яка наділяється відповідним правом.

Неврегульованість (або недостатня урегульованість – у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень) процедури погодження проектів нормативно-правових актів, які надходять від інших органів

Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та ін.

Перевірка нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству

Приватний інтерес уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо надання переваг та приховуванні інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та ін.

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар’єри, життю особи чи її близьким).

Не встановлення обмеження доступу посадових осіб органу влади до інформації про викривачів, не захищеність каналів отримання інформації

Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу, людські жертви

 

 

 

 

Додаток 7

Таблиця оцінених корупційних ризиків

та заходів щодо їх усунення

 

Корупційний

ризик

Пріоритетність корупційного

ризику

Заходи щодо

усунення корупційного

ризику

Особа (особи)

відповідальна (і)  за виконання

заходу

Строк

виконання

заходів щодо усунення

корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

Запит на публічну інформацію.

 

Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, запитів на інформацію, звернень шляхом:

запровадження періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції відповідних

запитів, звернень, листів - відповідей на них (у тому числі моніторингу системи на предмет перегляду, скачування або друку документів стороннім особам) та звітування перед керівництвом про результат такого моніторингу.

 

Відділ діловодства та роботи зі зверненнями громадян апарату РДА, головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату РДА

Протягом року

Не потребує

Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання принципу прозорості та відкритості.

Розгляд запитів на публічну інформацію.

 

Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства  про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.

Відділ діловодства та роботи зі зверненнями громадян апарату РДА

Протягом року

Не потребує

Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень тощо). Дотримання принципу прозорості та відкритості.

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняття на державну службу близьких їм осіб

 

Детальне документування рішення конкурсної комісії. Проведення періодичних тренінгів, семінарів серед посадових осіб із спеціального законодавства та відповідальності за порушення цього законодавства

Відділ з управління персоналом апарату РДА,

Протягом року

Не потребує

Більш відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду.

Недоброчесність членів конкурсної комісії.

 

 

Повідомлення для членів комісії про відповідальність їх у разі виявлення конфлікту інтересів між членом конкурсної комісії та кандидатом

Відділ з управління персоналом апарату РДА

 

Протягом року

Не потребує

Члени конкурсної комісії в письмовій формі повідомляють про відсутність у них конфлікту інтересів та підтверджують це своїм підписом, що дає змогу зменшити даний ризик.

Ризики, пов’язані з наданням стимулюючих виплат працівникам

 

Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів (у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень,            до зловживання службовим становищем), що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів      діяльності кожного працівника.

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату РДА

Протягом року

Не потребує

Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.

Можливе придбання товарів, послуг з перевищенням граничного розміру допорогових закупівель

 

Удосконалення процедури проведення державних закупівель.

Детальне документування процесу ухвалення рішень

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

Протягом року

Не потребує

Зменшення помилок зі сторони заявників, що сприяє усуненню передумов для нанесення шкоди.

Надання адміністративних послуг з дотриманням вимог чинного законодавства

 

Розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг на веб – сайті РДА

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

Протягом року

Не потребує

Дотримання норм чинного законодавства. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. Спрощення процедури отримання та зменшення строку надання адміністративних послуг.

Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади.

 

Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет особистої зацікавленості представника в результатах судової справи

Юридичний сектор апарату РДА

Протягом року

Не потребує

Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах.

Не доброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству

 

Розробка та затвердження (внесення змін) до актів органу, які визначають порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно-правового акту для перевірки на відповідність антикорупційному

законодавству на погодження до органу із встановлення вимог до осіб, які здійснюють погодження проектів нормативно-правових

актів.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату РДА

Протягом року

Не потребує

Дотримання антикорупційного законодавства та недопущення прийняття проектів нормативно-правових актів без його дотримання.

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

 

Запровадження та належне функціонування механізму для здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності органу влади, проведення навчання та інструктаж співробітників про необхідність повідомлення про корупційні вчинки та про забезпечення захисту викривачів

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату РДА

Протягом року

Не потребує

Дозволить виявити людські чинники, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, які неможливо ідентифікувати іншим способом