28.07.2017

- Аналітична інформація про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в Подільській районній державній адміністрації за І півріччя 2017 року

На виконання завдань та заходів Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)  на 2015-2017 роки,  інформуємо, що  програма  доведена до керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування,   складено план заходів щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2017 рік.

В районній державній адміністрації проведено заняття з керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та сільськими головами щодо вивчення внесених Законами України змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики: Закону України «Про державну службу»,   Кодексу законів про працю України,   «Про Національне антикорупційне бюро України» від14 жовтня 2014 року № 1698-VII,  «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII, постанови Кабінету Міністрів України від 15.02. 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Постанови КМУ від 04.09.2013р. №706 «Про питання запобігання та виявлення корупції» (визначення уповноваженої особи з цієї роботи), Указу Президента України від 23 квітня 2013 року №229/2013 «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки».

 Прийняття громадян на посади державної служби в районну державну адміністрацію та їх перевірка проводиться відповідно до Закону України «Про очищення влади»,  у звітному періоді проводяться перевірки відносно всіх державних службовців які є  претендентами на вакантні  посади.

Забезпечено контроль за дотриманням працівниками районної державної адміністрації загальних правил поведінки державного службовця,  затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214 у частині врегулювання конфлікту інтересів,  основна увага в профілактиці недопущення корупційних правопорушень звертається на запобігання будь якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

В районній державній адміністрації перевірені подані державними службовцями декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік.  В деклараціях, відсутні факти  наявності в них конфлікту інтересів. Наданий акт перевірки Подільської  районної державної адміністрації щодо фактів своєчасності подання державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та перевірки їх на наявність конфлікту інтересів суб’єктів декларування за 2016 рік

В районній державній адміністрації  серед державних службовців фактів наявності конфлікту інтересів не виявлено.

Наказами керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації  за проведення антикорупційної роботи на місцях призначені посадові особи з числа державних службовців.

В районній державній адміністрації проведено попередження державних службовців під розпис про недопущення корупційних правопорушень,  а саме що стосується  обмежень за період виконання державними службовцями функцій держави та недопущенню конфлікту інтересів.

 Працівники райдержадміністрації у І півріччі 2017 року, до відповідальності, за невжиття заходів з питань запобігання та протидії корупції, не притягувалися.

 З метою вивчення положень Закону України «Про запобігання корупції» в районній державній адміністрації її структурних підрозділах організоване навчання державних службовців відповідно до тематичного плану затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації  та по тематикам визначеним їх керівниками.

 З антикорупційного законодавства з керівниками структурних підрозділів та з державними службовцями структурних підрозділів проводяться  заняття,  бесіди,  тестування. Облік проведених занять фіксується в відповідному журналі. Питання організації антикорупційної роботи розглядається на нарадах в апараті районної державної адміністрації.

 В роботі щодо виявлення фактів наявності конфлікту інтересів залучаються члени громадської ради при районній державній адміністрації, з якими постійно проводяться засідання з різних питань, які цікавлять  громадянське суспільство Подільського району.

 

Головний спеціаліст з питань взаємодії з

правоохоронними органами, оборонної і

мобілізаційної роботи, запобігання та

виявлення корупції районної державної

адміністрації                                                         Станішевський А.Л.