Природні ресурси району

Опис природних ресурсів

      Територія Котовського району відноситься до підвищеної рівнини – відрогам Велико-Подільського плато, яке піднімається до300 м над рівнем моря. Характер рельєфу хвилястий, водоерозійного типу зі стародавньою добре вираженою сіткою ярів і балок. Балки глибокі, порівняно широкі, великої протяжності. Район перетинають річки Тилігул, Ягорлик, Сухий Ягорлик і Тростянець.
     У геоструктурному відношенні територія району входить до складу Балтської міо-пліоценової дельтової рівнини, складеної різноманітним комплексом пісчано-глинистих відкладів, перекритих лісами, які в основному служать ґрунтоутворюючими породами.
     В лісах сформувались ґрунти зі сприятливими фізико-хімічними властивостями. Це ґрунти легкого механічного складу і характеризуються великою водоутримуючою здатністю. Вони легко аеруються, добре піддаються обробці. Але малий вміст гумусу визначає їх низьку природну родючість. 
     Ґрунти, сформовані на глині, відрізняються важким механічним складом. Ефективна плодючість даних ґрунтів нижча, ніж у їх аналогів у лісах.
      На території району розвідані поклади червоно-бурих глин, придатних для виготовлення будівельної цегли. Пісок та глина використовується у місцевих цілях.