02.07.2015

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функцій робочого органу»

1. Вид та назва  регуляторного  акту  для  повторного  відстеження:

 Розпорядження  Котовської  районної державної  адміністрації від  09.07.2013 р.  № 282/13  «Про  затвердження  умов  конкурсу з  визначення підприємства (організації), що  здійснює  функції  робочого  органу» зареєстровано  у  Котовському  міжрайонному управлінні  юстиції в Одеській  області 15  липня 2013 р. за  № 5/156 , надруковано  в газеті   «Котовські вісті» від 25 липня 2013 р. № 59/60  та розміщено  на  сайті  райдержадміністрації

2. Виконавець  заходів  з відстеження:

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і  торгівлі Котовської райдержадміністрації.

3. Цілі  прийняття  акта

Надання послуг з якісного забезпечення підготовки матеріалів до проведення засідань конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування що не виходять за межі Котовського  району (підготовка матеріалів щодо умов конкурсу, прийняття документів на конкурс, перевірка достовірності одержаної від підприємства (організації) – претендента інформації, їх аналізи та оцінки відповідності конкурсних пропозицій  претендента умовам конкурсу.

4. Строк виконання  заходів  з відстеження

Повторне  відстеження  результативності  регуляторного акту «Про затвердження умов  конкурсу з визначення  підприємства (організації), що  здійснює  функцій  робочого органу»  проводилось з 01 червня 2015  р. по 01 липня 2015 р.

5. Тип  відстеження

Повторне

6. Метод  одержання результатів відстеження

Узагальнення та аналіз законодавчої нормативно-правової бази та громадської думки у сфері проведення конкурсу по визначенню підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань конкурсного комітету щодо перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі  Котовського  району.

Для відстеження використовувались статистичні дані та дані опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом, представників громадських організацій та громадськості.

7. Дані на основі яких проводилося відстеження результативності :

З метою одержання якісних показників результативності регуляторного акта було проаналізовано інформацію, яка надійшла під час опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом, представників громадських організацій та громадськості.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету, органи виконавчої влади на конкурсних умовах за договором залучають підприємство (організацію), що має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

За результатами голосування членів конкурсного комітету з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Котовського району, засідання якого відбулося 12 вересня 2013 року, переможцем визначено товариство з обмеженою відповідальністю   «Науково-виробничий центр «Економінформ», з яким укладено відповідний договір терміном на 3 роки.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

Результатом впровадження розпорядження голови Котовської районної державної адміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу» є забезпечення суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» робочим органом, на який покладаються функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу по визначенню перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району.

Вищезазначений регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України.

Відстеження результативності регуляторного здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства (робочого органу) та вивчення громадської думки.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акту будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

В.о. голови районної

державної  адміністрації                                             І.В.Скуділо