06.07.2015

ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функцій робочого органу»

1. Вид та назва регуляторного акту для базового відстеження:

             Розпорядження  Котовської  районної державної  адміністрації від  09.07.2013 р.  № 282/13  «Про  затвердження умов  конкурсу з  визначення підприємства (організації), що  здійснює  функції  робочого  органу» зареєстровано  у  Котовському  міжрайонному управлінні  юстиції в Одеській  області 15  липня 2013 р. за № 5/156 , надруковано  в газеті   «Котовські вісті» від 25 липня 2013 р. № 59/60  та розміщено  на  сайті  райдержадміністрації

 2. Виконавець заходів з відстеження

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і  торгівлі Котовської райдержадміністрації.

 3. Цілі прийняття акта

Визначення на конкурсних засадах підприємства, яке буде забезпечувати надання послуг з якісного забезпечення підготовки матеріалів до проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району (підготовка матеріалів щодо умов конкурсу, прийняття документів на конкурс, перевірка достовірності одержаної від перевізника – претендента інформації, їх аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій перевізника – претендента умовам   конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

 4. Строк виконання заходів з відстеження

Базове  відстеження  результативності  регуляторного акту «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функцій робочого органу»  проводилось з моменту опублікування його у засобах масової інформації, а саме з 25 липня 2013 року – з  дня набрання чинності регуляторного акту.

5. Тип відстеження

Базовий

6. Метод одержання результатів відстеження

Узагальнення та аналіз законодавчої нормативно – правової бази та громадської думки у сфері проведення конкурсу по визначенню підприємства ( організації ) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району .

 7. Дані на основі яких проводилося відстеження результативності :

 

Результати опитування суб’єктів господарювання , членів конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах в межах району та діючі законодавчі акти з питань проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (Закон України «Про автомобільний транспорт», Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.08  № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з  перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування») та  його результативність визначається такими показниками:

 

- визначення підприємства ( організації ), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

- підвищення якості та комфортності пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району.

-створення рівних умов для суб’єктів господарювання , що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту та скорочення проявів недобросовісної конкуренції.

- забезпечення реалізації державної політики щодо покращення стану безпеки і якості перевезень.

- подальший розвиток ринкових відносин відповідно до чинного законодавства.

 

Рівень поінформованості  суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо основних положень акта – високий;  розпорядження розміщено на офіційному сайті районної державної адміністрації та районній газеті, тобто в установленому порядку.

 8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

Результатом впровадження розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функцій робочого органу» є забезпечення суб’єктів господарювання та  фізичних осіб відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» робочим органом, на який покладаються функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу по визначенню перевізників  на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району.

 

Вищезазначений регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України.

 

Відстеження результативності регуляторного здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства ( робочого органу ) та вивчення громадської думки.

 

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік з дня набрання чинності.

 

 Заступник голови районної

державної  адміністрації                                                        М.В.Зайцев