06.06.2014

АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту розпорядження Котовської районної державної адміністрації „Про затвердження умов конкурсу з визначення підприємства(організації ), що здійснює функції робочого органу”

АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту розпорядження  Котовської районної державної  адміністрації „Про затвердження умов конкурсу з  визначення підприємства(організації ),  що  здійснює функції робочого органу”

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Законом України від 20.11.2012 року № 5502-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства» ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» викладено в новій редакції в частині забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району покладено на районні державні адміністрації.

Згідно зі ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» визначення робочого органу здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (далі - Порядок), передбачено, що умови конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, має затверджувати організатор перевезень (райдержадміністрація).

Оскільки на даний час у штаті райдержадміністрації відсутні фахівці, які б мали досвід з питань організації пасажирських перевезень, тому, керуючись пунктом 14 Порядку, організатор залучає робочий орган для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників.

Пункт 2 Умов конкурсу передбачає надання претендентом проекту договору та розрахунки щодо орієнтовної вартості послуг з організації забезпечення роботи при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів. Цей пакет документів, передбачений в переліку, необхідний для попереднього аналізу витрат, пов’язаних з проведенням конкурсу з визначення автомобільних перевізників та встановлення орієнтовного розміру плати за участь у відповідному конкурсі.

2.       Визначення мети державного регулювання.

          Забезпечення якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування. З цією метою розроблені умови конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

3.       Опис альтернатив запровадження регуляторного акта.

         Альтернативним способом є відмова від затвердження умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування. Даний спосіб вважається неефективним, оскільки проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування фахівцями райдержадміністрації, в яких відсутній досвід  організації пасажирських перевезень, негативно вплине на якість проведення конкурсу. Пасажирські перевезення, в свою чергу, є способом задоволення потреб населення у транспортних послугах та соціальною основою розвитку економіки.

         Такий підхід, на нашу думку, буде лише заглиблювати існуючу проблему, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства.

          За викладених умов єдиним оптимальним способом є затвердження умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

         Перевагами обраного способу є те, що, по-перше, не порушується встановлений законом порядок набуття права проведення конкурсу з перевезення пасажирів; по-друге, встановлюються прозорі умови з визначення робочого органу; по-третє – укладаються договори з робочим органом, який зможе забезпечити якісну підготовку та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування у найбільшій мірі.

4.     Опис механізмів і заходів для розв'язання проблеми.

         З метою реалізації поставлених цілей пропонується затвердити Умови  конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, розроблені з урахуванням змін діючого законодавства, в яких чітко викладені умови, на яких претенденти будуть приймати участь у конкурсі та вимоги до них.

5.                Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей від впровадження запропонованого регуляторного акта.

Встановлені цілі, а саме, якісна підготовка та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування

 Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідних підрозділів та посадових осіб райдержадміністрації, контролюючих органів на автотранспорті, громадських організацій при організації проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району. У зв’язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, можна віднести зміну законодавства про автомобільний транспорт.

Внесення змін до законодавства про автомобільний транспорт може привести до необхідності зміни або відміни умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

Негативного впливу цього фактору на дію регуляторного акту не очікується.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки настання будь-яких негативних наслідків за результатами введення в дію положень акта не прогнозується.

Застосування суб’єктами господарювання регуляторного акта в практичній діяльності створить рівні умови для отримання суб’єктами господарювання  права на проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, стимулюватиме розвиток конкуренції, створить прозорий механізм діяльності органів виконавчої влади.

 

6.     Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Місцева влада

Забезпечення прозорості умов та порядку набуття права на проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, спрощення роботи органів виконавчої влади при організації перевезень.

Час та кошти на підготовку документів для участі у конкурсі

Підприємства (організації)

 

Суб’єкти господарювання матимуть можливість набувати право на проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району на конкурентних засадах на чітко визначених умовах

Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат

Населення

Забезпечення у майбутньому якісних послуг з перевезення пасажирів

Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат

 

7.       Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту постійний.

Водночас, він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв'язку зі змінами законодавства.

8.       Визначення показників результативності акта

Пропонується використати наступні показники результативності:

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

рівень поінформованості юридичних осіб з основних положень акта;

кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізниками;

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не передбачається.
 

 

 

9.       Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Цільовою групою з відстеження результативності регуляторного акта є суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією пасажирських перевезень та населення.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відділом економічного розвитку, інфраструктури і  торгівлі Котовської  районної державної адміністрації шляхом збору та аналізу інформаціїзаінтересованих підприємств (організацій), зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а такожстатистичної інформації. 

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акту .

 

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено у строки, визначені ст. 10 Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

 

Голова Котовської 

районної державної адміністрації                                   В.П.Синько