24.05.2012

Районна програма "Власний дім" щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на період 2011-2015 р.р.

Додаток

до рішення районної ради

від 22.02.2011 р. № 31-VI

 

Районна програма

"Власний дім" щодо підтримки індивідуального

житлового будівництва на селі на період

2011-2015 р.р.

 

 

І. Загальні положення

Ця програма спрямована на створення умов для оживлення господарської діяльності підприємств будівельної індустрії, підрядних будівельних установ, а також підприємства переробної промисловості. Суспільна актуальність цільової районної програми визначається:

-           низькою забеспеченісттю сільських мешканців об лаштованим помешканням;

-           недостатнім розвитком фермерського і сільського підсобного господарства;

-           низкою завантаженістю потужностей будівельної та переробної галузей району.

 

ІІ. Мета та основні завдання

Програма направлена на вирішення однієї із самих важливих і найбільш гостріших проблем району – забезпечення облаштованим помешканням населення в сільській місцевості шляхом збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва, придбання необхідного житла в сільській місцевості, забезпечення доступності для всіх громадян, потребуючих одержання або поліпшення житлових умов.

Метою програми є забезпечення житлом працездатних громадян, які не мають власного житла, шляхом застосування механізму пільгового довгострокового кредитування під 3 % річних на будівництво або придбання житла, створення умов для придбання і будівництва житла громадянам у сільській місцевості, у т.ч. на облаштування їх домашнього господарства.

Основним завданням є:

-           запровадження додаткових фінансово-кредитних та економічних механізмів стимулювання потенційних можливостей вторинного ринку житла із урахуванням потреб громадян, які проживають у сільській місцевості або згоджуються на переїзд до сільської місцевості району;

-           запобігання подальшому руйнуванню об’єктів незавершеного будівництва житла шляхом їх добудови;

-           покращення демографічної ситуації в районі.

 

ІІІ. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування програми "Власний дім" здійснюється у відповідності з рішенням обласної ради № 32-ХХІІІ від 17 липня 1998 року і відповідних рішень, прийнятих районною радою.

Джерела фінансування централізуються на двох рівнях:

-           на рівні області – на окремих рахунках обласного фонду;

-           на рівні району – на окремих рахунках райдержадміністрації з подальшим перерахуванням коштів на рахунок фонду для використання їх в районі.

Фінансування ведеться по схемі 50 % вартості будівництва, купівлі та інш. Сплачує обласний фонд, 50 % – райдержадміністрація.

 

IV. Очікувані результати виконання програми

Виконання програми сприятиме зниженню напруги у розв’язанні проблем будівництва та придбання житла працюючими громадянами сільської місцевості району, поліпшення демографічної ситуації та сприятиме залученню до роботи в сільській місцевості фахівців.

 

 

V. Програмні завдання (заходи)

1. Інформування населення району через ЗМІ про умови надання пільгового довгострокового кредиту по програмі "Питна вода".

 

До 15.02.2011 року                                                        Сільські ради, відповідальні за

реалізацію програми,

підрозділи райдержадміністрації.

 

2. Визначення кандидатур, складання, затвердження списку бажаючих отримати пільговий кредит.

 

До 15.03.2011 року                                                         Постійна діюча комісія,

                                                                                         Сільські ради, відповідальні за

реалізацію програми,

підрозділи райдержадміністрації.

 

3. Підготовка вихідних даних і іншої технічної документації для бажаючих отримати пільговий кредит відповідно до затвердженого списку

 

Протягом року                                                              Сільські ради, відповідальні за

реалізацію програми,

підрозділи райдержадміністрації.

 

4. Забезпечення отримання пільгових кредитів для будівництва, придбання індивідуальних житлових будинків та інш. за рахунок коштів обласного фонду (120 тис.грн.) та коштів районного бюджету (15 тис. грн.).

 

Протягом року                                                               Сільські ради, відповідальні за

реалізацію програми,

підрозділи райдержадміністрації.

 

5. Поширення обсягів надання довгострокових пільгових кредитів за рахунок обласного фонду та районного бюджету.

 

Постійно                                                                        Управління та відділи

райдержадміністрації

 

VI. Координування та контроль реалізації програми

1. Контроль за виконанням кредитних ресурсів покладається на управління з питань економіки та власності райдержадміністрації.

2. Координація виконання заходів програми "Власний дім" покладається на відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства разом з Одеським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

 

 

Заступник голови

Котовської  районної ради                                                             О.В. Карауш