24.05.2012

Програма розвитку тваринництва в Котовському районі на період 2011-2015 років

Програма  «Тваринництво Котовського району   2011-2015» розроблена відповідно   до законів України  «Про основні засади  державної аграрної політики на період  до 2015 року», «Про державну підтримку сільського господарства України».

 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Ринок продукції тваринництва  характеризується  незбалансованістю попиту і пропозиції, низьким рівнем  внутрішнього споживання, а також  недостатньо розвинутою інфраструктурою.

Головною проблемою  галузі є відсутність    економічної зацікавленості  товаровиробників у розвитку  тваринництва, внаслідок чого  відбулося значне  скорочення  поголів’я сільськогосподарських тварин та зменшення обсягів виробництва  продукції тваринництва.

За останні десять років, в Котовському районі  виробництво м’яса зменшилось   на 329тонн (48%), виробництво молока на збільшилося на 154т (111%).

Скоротилось поголів» я великої рогатої худоби  по сільгосппідприємствах  на 20%,в  т.ч. корів –на 20%, свиней – на 23%,  овець – на 33%.

В господарствах населення  поголів»я великої рогатої худоби скоротилось  на 30%,   в т.ч. корів – на 40%, свиней – на 15%, овець та кіз – на 42%, птиці – на 28%.

Основними причинами, що призвели  до негативних наслідків  у тваринництві є:

-           рівень  закупівельних цін  на продукцію тваринництва, що   не забезпечує стійкого рентабельного її виробництва;

-           залежність від низької платоспроможності населення;

-           недосконалий  механізм  державного регулювання імпорту   продукції  тваринництва,  яка реалізується за значно нижчими цінами, що ставить вітчизняного товаровиробника  в нерівні умови  і несе загрозу  подальшого згортання виробництва;

-           відсутність переробки тваринницької продукції;

-           відсутність ринків збуту тваринницької продукції.

 

Мета Програми

 

Метою Програми  є створення сприятливих умов  для нарощування поголів’я худоби та птиці, збільшення обсягів виробництва продукції  тваринного походження, в т.ч. екологічно чистої, до рівня, який забезпечить мінімальні норми споживання населенням, забезпечення прибуткового ведення  галузі за рахунок впровадження інноваційних технологій.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем галузі

 

Збільшення обсягів  виробництва тваринницької продукції  та  нарощування поголів’я худоби та птиці  буде здійснено шляхом:

-           розвитку великотоварного  виробництва та відновлення роботи спеціалізованих підприємств і комплексів;

-           проведення доплат  на утримання однієї голови  сільськогосподарських тварин для стабілізації та нарощування поголів’я (із розрахунку 1000грн. на 1 корову);

-           стимулювання  сільськогосподарських товаровиробників всіх форм   власності   при закупівлі ними  племінної худоби  та птиці  для поповнення  власного стада;

-           створення   ринків тваринницької продукції.

 

Напрямки  розвитку тваринництва:

 

Назва

Строки виконання

Відповідальні

виконавці

Джерело

фінансування

1

2

3

 

Скотарство

-           інтенсивне використання високопродуктивних спеціалізованих  молочних порід  вітчизняної  і зарубіжної селекції;

постійно

управління

агропромислового розвитку

 

-           - збільшення поголів’я корів в сільськогосподарських підприємствах   за рахунок власного відтворення, закупівлі  як племінних тварин, так і поліпшених  в особистих селянських господарствах;

постійно

управління

агропромислового розвитку

 

-           поліпшення якості молока;

 

постійно

сільськогосподарські

підприємства, господарства населення

 

-           збільшення обсягів виробництва  кормів для повноцінної годівлі  молочної худоби  згідно фізіологічних норм та введення кормових культур в сівозміну;

постійно

сільськогосподарські

підприємства, господарства населення

 

-           часткової компенсації витрат з районного бюджету на утримання 1 голови корови в розмірі 1000грн. 

2011-

2015р.р.

Управління

Агропромислового

Розвитку РДА

Фінансове управління

 РДА

Державний бюджет

України, обласний

Районний бюджет

 

 

-           дотації з районного бюджету на часткову компенсацію  витрат  на штучне осіменіння  худоби  в господарствах всіх форм власності;

2011-2015р.р.

Управління агропромислового розвитку РДА,

Фінансове управління РДА,

Управління ветеринарної медицини, сільські ради

Районний бюджет

 

 

-           дотації з обласного бюджету на здешевлення придбаного племінного поголів’я  великої рогатої худоби сільгосптоваровиробниками всіх форм власності;

2011-2015р.р.

Управління агропромислового розвитку РДА

Обласний бюджет

-           поновити роботу існуючих пунктів штучного запліднення  корів в населених пунктах   району  та забезпечити  часткове відшкодування  вартості надання  послуги – 20 тис.грн. (щорічно)

2012-2015

Управління агропромислового розвитку РДА

Фінансове управління РДА

Районний бюджет

-           будівництва   та реконструкцію з обласного бюджету  молочнотоварних ферм  і комплексів, придбання обладнання для технічного  та технологічного їх переоснащення;

2011-2015р.р.

Управління агропромислового розвитку РДА

Обласний бюджет

Свинарство

-           збереження і нарощування породного генофонду свиней та використання нових високопродуктивних спеціалізованих  порід, типів і ліній;

постійно

управління

агропромислового розвитку РДА

 

-           створення комбікормових цехів, заводів по виробництву стартових комбікормів для молодняку та дорослих тварин;

постійно

сільськогосподарські підприємства

 

 

-           розширення штучного осіменіння  і міжпородного схрещування свиней;

постійно

сільськогосподарські підприємства

 

 

-           дотації з обласного бюджету на здешевлення вартості  закупленого племінного поголів’я (хряків);

 

 

2011-2015р.р.

управління

агропромислового розвитку РДА

Обласний бюджет

Вівчарство

1

2

3

 

-забезпечення збільшення чисельності вівцематок і ярок та поліпшення їх якісного складу;

 

постійно

Управління

агропромислового

розвитку РДА

 

 

 

-           повноцінного вирощування ремонтних ярок;

 

постійно

Сільськогосподарські

підприємства, господарства населення

 

-           встановлення бюджетної підтримки з державного бюджету вівчарства шляхом щорічних   дотацій сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності за кожну наявну вівцематку і ярку старше  1 року та за приріст  маточного поголів’я;

2011-2015р.р.

Управління

агропромислового

розвитку РДА

Державний бюджет України

-           забезпечення часткового фінансування з районного бюджету понесених витрат на утримання однієї племінної  вівцематки і ярки старше 1 року;

2012-2015р.р.

Фінансове управління РДА

Районний бюджет

- будівництва та реконструкції    вівцеферм  і комплексів;

2012-2015р.р.

Управління

агропромислового

розвитку РДА, сільськогосподарські

підприємства

За рахунок коштів

сільгосппідприємств та інвесторів

-           часткового здешевлення вартості закуплених племінних тварин з обласного бюджету;

2011-2015р.р.

Управління

агропромислового

розвитку РДА

Обласний бюджет

-сприяти створенню ринків збуту вовни.

2011-2015р.р.

Управління

агропромислового

розвитку РДА

Обласний бюджет

Бджільництво

-           збільшення чисельності бджолосімей та обсягів виробництва товарного  меду;

 

постійно

господарства всіх форм власності

 

 

-           створення  стабільної кормової бази  за рахунок розширення площ спеціалізованих медоносних культур;

 

постійно

господарства всіх форм власності

 

 

-           запровадження   за участю коштів обласного бюджету  відшкодування вартості закуплених племінних бджоло маток.

 

2011-2015р.р.

Управління

агропромислового

розвитку РДА

Обласний бюджет

Кормовиробництво

-           доведення питомої ваги багаторічних трав більше 30 відсотків в структурі посівних площ; дотація за 1 га посіяного та зібраного гороху в розмірі 1000грн.;  

 

постійно

Управління

агропромислового розвитку

фінансове управління РДА

Обласний бюджет,

Районний бюджет

-           30%  компенсація вартості придбаної сільськогосподарської кормозбиральної техніки для сільськогосподарських товаровиробників.

 

2011-2015р.р.

Управління

агропромислового

розвитку РДА

Обласний бюджет

Ветеринарні послуги

-           відкриття цеху по забою великої рогатої худоби та свиней на базі ДПДГ «Новоселівське» на території Новоселівської сільської ради

2012р.

Управління

агропромислового

розвитку РДА,

управління ветеринарної медицини, ДПДГ «Новоселівське»

За рахунок коштів сільгосппідприємств та інвесторів

-           відкрити та обладнати ветеринарну дільницю  в с.Станіславка

2012р.

Управління ветеринарної медицини, Станіславська сільська рада

Державний бюджет,

Районний та сільський бюджети

-           надати приміщення ветеринарних дільниць   для проведення робіт із штучного запліднення корів

2012 - 2015

Управління

ветеринарної медицини

 

 

 

 

 

Заступник голови Котовської

районної ради                                                                                          О.В.Карауш