24.05.2012

Про затвердження районної програми утримання місцевого пункту пропуску «Домниця» через українсько – молдавський державний кордон на період до 2015 року

УКРАЇНА

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

 

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

 

Рішення

 

Про затвердження  районної   програми

утримання місцевого пункту пропуску «Домниця» через українсько – молдавський державний кордон на період до 2015 року

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської обласної ради  від 12 вересня 2008 року №595-У «Про затвердження Регіональної програми будівництва, реконструкції та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько – молдавський державний кордон  у межах Одеської області на період до 2015 року», з метою належного утримання місцевого пункту пропуску «Домниця» для автомобільного сполучення через державний кордон, створення належних умов мешканцям району у перетинанні державного кордону, а співробітникам державних контрольних служб у здійсненні прикордонного та інших видів контролю.

 

1.Затвердити  районну  програму утримання місцевого пункту пропуску «Домниця» через українсько – молдавський державний кордон на період до 2015 року (додається).

2.Рекомендувати:

2.1 Климентівському сільському голові (Бурдейна О.П.), відпрацювати та затвердити на сесії сільської ради відповідну програму та кошторис на утримання місцевого пункту пропуску «Домниця» через українсько – молдавський державний кордон на період до 2015 року.

2.2. Фінанасування заходів на виконання даної програми здійснити з  бюджету сільської ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики, голова комісії – керівник апарату райдержадміністрації Білоус В.М.

Голова районної  ради                                         О.М.Бордюжа

«15» вересня 2011 року

№100-УІ

 

                                                                                                  

Додаток 

до рішення районної ради

від 15 вересня 2011 року №100-УІ

 

Районна програма

утримання місцевого пункту пропуску «Домниця» через українсько – молдовський державний кордон на період до 2015 року.

 

І. Склад проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

 

Протяжність державного кордону України у межах Котовського району  з республікою Молдова складає 30,4 км.  Залізничне, автомобільне сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, які встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України і міжнародних договорів України.

Місцеві державні адміністрації вживають заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України.

З урахуванням обставин, які склалися історично (тісні економічні та родинні зв’язки, близькість населених пунктів), Угодою між Урядом України і Урядом Молдови від 11 березня 1997 року «Про пункти пропуску через українсько – молдовський державний кордон і спрощений пропуск громадян, які проживають у прикордонних районах», в межах Котовського району визначено один місцевий пункт пропуску через українсько - молдовський кордон для автомобільного сполучення. Утримання місцевих пунктів пропуску покладено на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

 

ІІ. Мета Програми.

 

Районна програма спрямована на виконання чинного законодавства з питань державного кордону України та його облаштування, виконання договорів та Угод України з Республікою Молдова. Метою зазначеної програми є належне утримання місцевого пункту пропуску «Домниця» для автомобільного сполучення через державний кордон, створення належних умов мешканцям району у перетинанні державного кордону, а співробітникам державних контрольних служб у здійсненні прикордонного та інших видів контролю тощо.

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 року № 831 «Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року» на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування покладено завдання щодо розроблення та   затвердження програми будівництва, реконструкції та утримання місцевих пунктів пропуску на період до 2015 року , вартість визначених заходів та джерела їх фінансування по кожному місцевому пункту пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон.

Розв’язання проблеми можливе шляхом щорічного проведення заходів щодо утримання пункту пропуску «Домниця» у стані, що забезпечує сприятливі умови для учасників руху через державний кордон та співробітників контрольних служб у здійсненні контролю.

Фінансування заходів щодо утримання місцевого пункту пропуску «Домниця» передбачити здійснювати за рахунок місцевого бюджету Климентівської сільської ради, про що вказати в розробленій та затвердженій сесією сільської ради, місцевій програмі.

Обсяги фінансування місцевої програми уточнювати під час складання проекту бюджету сільської ради на відповідний рік.

 

IV. Завдання і заходи районної програми та результативні показники.

 

Завданням районної програми є:

-           усунення передумов до перетинання державного кордону мешканцями прикордонних населених пунктів поза пунктами пропуску;

-           зняття соціальної напруги на кордоні серед мешканців прикордонних населених пунктів як збоку України так і Придністровської Молдавської республіки;

- сприяти мешканцям прикордонних населених пунктів у подальшому підтриманні родинних зв’язків.

Виконання зазначеного завдання можливо шляхом:

-           утримання місцевого пункту пропуску для автомобільного сполучення  «Домниця» на балансі Климентівської сільської ради, з проведенням при необхідності поточного та капітального його ремонтів, своєчасною оплатою за споживання  прикордонниками електроенергію та проведенням інших заходів;

-           створення належних умов громадянам у перетинанні державного кордону, а контрольним службам у здійсненні прикордонного та інших видів контролю.

Виконання зазначеної районної програми створить належні умови для мешканців прикордонних населених пунктів та ефективної роботи контрольних служб у місцевому пункті пропуску через державний кордон, усуне передумови до перетинання державного кордону поза пунктом пропуску.

 

V.   Координація та контроль за ходом виконання   районної програми.

 

Рекомендується Климентівському сільському голові розробити та затвердити на сесії сільської ради місцеву програму з облаштування, реконструкції та утримання місцевого   пункту пропуску «Домниця».

Координацію діяльності, спрямованої на  дотримання порядку та правил перетинання державного кордону в пункті пропуску «Домниця» через українсько – молдовський кордон покладається на головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи апарату  райдержадміністрації.

 

Контроль за виконанням місцевої програми з утримання місцевого пункту пропуску «Домниця», здійснює Котовська районна рада у особі постійної комісії з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики, голова комісії – керівник апарату райдержадміністрації Білоус Л.М.

 

Заступник голови  районної ради                                                          О.В.Карауш