Питання - відповіді

Я перебуваю на обліку в Державній службі зайнятості, але через самоізоляцію не можу відвідувати співбесіди з працевлаштування або самостійно шукати роботу. Чи можу я розраховувати на збільшення перебування на обліку? 

Відповідно до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 06 квітня 2020 року № 624 (набрав чинності 03 липня 2020 року) (далі – Порядок надання допомоги по безробіттю) допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою.

У період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій допомога по безробіттю призначається з першого дня після надання статусу безробітного.

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» статус безробітного може набути:

– особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема, на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;

– особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу.

– особа, молодша 16-річного віку, років, яка працювала і була звільнена у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

Рішення про призначення допомоги з безробіття, її розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформлюється наказом центру зайнятості, номер і дата якого заноситься до картки персонального обліку безробітного. З цим наказом безробітний має бути ознайомлений під особистий підпис у картці обліку ухвалених рішень керівництва центру зайнятості.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом 2 років з дня її призначення (особам передпенсійного віку – не більше 720 календарних днів).

Однак існує ряд обставин (зокрема, підстава звільнення з останнього місця роботи), які впливають на тривалість надання фінансової допомоги безробітним. Періоди виплати допомоги по безробіттю наступні:

– 720 календарних днів — для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію);

– 360 календарних днів — стандартна тривалість виплат для більшості непрацюючих громадян;

– 270 календарних днів — при звільненні з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, за угодою сторін, а також за пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40 і статей 41 і 45 Кодексу законів про працю України;

– 180 календарних днів — для внутрішньо переміщених осіб (в разі відсутності документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж), а також молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової служби.

Що стосується збільшення періоду, протягом якого безробітному виплачується допомога по безробіттю, то він не може бути збільшеним, оскільки безпосередньо залежить від підстави звільнення з останнього місця роботи.

Порядком надання допомоги по безробіттю врегульовано питання щодо скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю строком до 90 календарних днів у разі:

– недотримання письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, а саме:

– невідвідування безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, у визначений і погоджений з ним час;

– невідвідування роботодавця упродовж 7 календарних днів відповідно до виданого направлення на працевлаштування на підходящу роботу;

– відмова від проходження професійного навчання у випадках, передбачених частиною другою статті 46 Закону України «Про зайнятість населення»;

– припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням центру зайнятості;

– порушення строку звернення без поважних причин до центру зайнятості після закінчення (припинення без поважних причин) професійного навчання за направленням центру зайнятості (з дня, призначеного з урахуванням часу на проїзд для відвідування центру зайнятості);

– невиконання заходів визначених індивідуальним планом працевлаштування.

Важливо! У разі якщо зареєстрований безробітний, який з поважної причини не зміг звернутися до центру зайнятості у строк, установлений кар’єрним радником для відвідування та не повідомив про причини неявки, Державною службою зайнятості можу бути прийнято рішення про припинення виплати допомоги по безробіттю.

Проте у період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) безробітний, який не може відвідати центр зайнятості (наприклад, у зв’язку з перебуванням на самоізоляції) обов’язково зобов’язаний будь-якими засобами комунікації (телефонний зв’язок, електронні засоби тощо) повідомити кар’єрного радника про обставини, які унеможливлюють відвідування центру зайнятості та узгодити дата наступного відвідування зареєстрованим безробітним центру зайнятості.

Особи, що проживають не за місцем реєстрації 

 Чи можуть голосувати на місцевих виборах громадяни, які у день голосування перебуватимуть не за місцем постійної реєстрації?

Не можуть. Право голосу на місцевих виборах мають дієздатні громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 років та які належать до відповідних територіальних громад та проживають у межах відповідного виборчого округу (місце проживання зареєстровано на відповідній території).

Чи є можливість тимчасово змінити місце голосування, звернувшись до відділу ведення Державного реєстру виборців для того, щоб проголосувати на місцевих виборах за місцевим фактичного проживання?

Ні, оскільки процедура тимчасової зміни місця голосування на місцевих виборах не застосовується.


Внутрішньо переміщені особи

Чи мають право громадяни України, які вимушено залишили свої домівки у Донецькій та Луганській областях, АРК, голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного перебування на території інших регіонів України?

Внутрішньо переміщені особи на місцевих виборах, які проводяться на території за місцем їх фактичного перебування, не голосують, оскільки вони не належать до відповідної територіальної громади.

Такі громадяни зможуть проголосувати на цих місцевих виборах за умови, якщо вони стануть членами відповідної територіальної громади, тобто зареєструють нове місце проживання на відповідній території згідно із Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні ” (із занесенням відомостей про реєстрацію місця проживання до паспорта громадянина України).


Військовослужбовці

Чи можуть проголосувати на місцевих виборах військовослужбовці, які в день голосування перебувають у місцях тимчасової дислокації військових частин?

Утворення виборчих дільниць для підготовки та проведення голосування на місцевих виборах у місцях дислокації військових частин Законом не передбачено.

Чи мають право голосу на місцевих виборах громадяни України, які є військовослужбовцями строкової служби?

Не мають, оскільки ці громадяни України вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах.

Чи мають право проголосувати на місцевих виборах військовослужбовці, що несуть службу за контрактом?

Так, якщо вони мають право голосу на відповідних місцевих виборах, тобто їх місце проживання зареєстровано на відповідній території. Такі військовослужбовці голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях, до яких вони віднесені за своїм зареєстрованим місцем проживання.

Чи може посвідчувати особу виборця, який є військовослужбовцем за контрактом, військовий квиток?

Не може. Статтею 3 Закону визначено, що документом, який посвідчує особу, підтверджує громадянство та засвідчує місце проживання виборця на місцевих виборах, є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України. Будь-які інші документи, які посвідчують особу виборця, у тому числі і військовий квиток, не є підставою для надання йому членами ДВК можливості проголосувати, навіть за умови наявності виборця у списку виборців.


Правоохоронці, що в день виборів виконують свої службові обов’язки на виборчій дільниці

Як проголосувати працівникам правоохоронних органів,  які виконуватимуть свої службові обов’язки в день голосування на виборчій дільниці?

Вони зможуть проголосувати на цій дільниці лише у тому випадку, якщо відноситимуться до цієї дільниці за своїм зареєстрованим місцем проживання.


Ув'язнені

Чи голосують на місцевих виборах особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі?

Громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах.

Чи можуть проголосувати на місцевих виборах особи, щодо яких було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, та які знаходяться в слідчому ізоляторі (СІЗО)?

Не можуть. У таких установах, як слідчі ізолятори, під час проведення місцевих (на відміну від загальнодержавних) виборів спеціальні виборчі дільниці, утворені на постійній основі відповідно до Закону України “Про вибори народних депутатів України”, не використовуються.

Як проголосувати виборцям за місцем свого перебування, якщо вони нездатні пересуватися самостійно?

Згідно вимог п. 2 ч. 3, ч. 5 ст. 78 Закону України «Про місцеві вибори» виборець, який за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я тимчасово нездатний пересуватися самостійно і має бажання проголосувати за місцем свого перебування (проживання), поштою або через інших осіб, не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів подає до дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, на якій він включений до списку виборців, власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування (проживання) із зазначенням такого місця.

Заява викладається в довільній формі.

До заяви додається довідка медичної установи про стан здоров’я виборця, яка засвідчує факт його тимчасової нездатності пересуватися самостійно.

Ця заява є зобов’язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом.

Виборець, який постійно нездатний самостійно пересуватися, щодо якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка про постійну НСП, заяву про забезпечення голосування йому на дому до виборчої комісії не подає і виборча комісія зобов’язана сама організувати голосування на дому.

Але якщо виборець, щодо якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка про постійну НСП бажає проголосувати на виборчій дільниці, він повинен до 12 години останньої суботи перед днем голосування письмово або особисто повідомити відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування.


Як звернутися виборцю до органу ведення Реєстру щодо його включення до Державного реєстру виборців?

Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру. Особа, яка звернулась до органу ведення Реєстру подає письмову заяву та паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України.

Орган ведення Реєстру перевіряє достовірність вказаної інформації у заяві особи. За результатами перевірки орган надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру або повідомлення виборцю про відмову в задоволенні заяви виборця.

  

Начальник відділу ведення

Державного реєстру виборців                                                      В.І. Чабанова

_____________________________________

 

Порядок підготовки і надання документів щодо надання статусу учасника бойових дій особам, які мають на це право

- Щодо військовослужбовців, які звільненні з військової служби і не отримали статус і посвідчення «Учасник бойових дій»

- районні військові комісаріати здійснюють підготовку і надання документів за підпорядкованістю  щодо надання статусу «Учасник бойових дій» до обласних  військових  комісаріатів.

Затверджено загальний перелік документів, які є підставою для отримання статусу учасника бойових і дій і в обов’язковому порядку подаються на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій учасників антитерористичної операції, а саме:

- довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

- витяги із наказів по стройовій частині про вибуття  в район виконання завдань антитерористичної операції та прибуття до військової частини після виконання завдань антитерористичної операції;

- витяги із наказів по стройовій частині керівника сектору антитерористичної операції  про прибуття для виконання завдань антитерористичної операції та вибуття до місця постійної дислокації;

- копії посвідчень про відрядження (в разі їх наявності);

- копії документів про отримання поранень;

- згоду на збір та обробку персональних даних;

- копію першої сторінки паспорта громадянина України.

Всі копії документів повинні бути завірені підписом командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу, установи, закладу) та скріплені гербовою печаткою.

Для отримання необхідної інформації ,щодо отримання статусу «Учасник бойових дій» при необхідності звертатися до Котовсько-Красноокнянського ОМВК.

 

Телефон для довідок     2-59-59

 

ТВО військового комісара Котовсько-Красноокнянського ОМВК

Полковник                                                                    В.Г.БАГУЗОВ

 

Питання:     Які терміни розгляду звернень громадян?

Відповідь:  Відповідно до ст.. 20 Закону України «Про звернення громадян» - звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

 

Начальник відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації                                 Л.Г. Болсун