08.12.2021

Право дітей на безоплатну правову допомогу

Захист прав та інтересів дитини є одним із пріоритетів діяльності системи надання безоплатної правової допомоги. Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, є суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу.
Діти мають не лише знати свої права, а й вміти захищати їх. Необхідність захисту прав дитини виникає у будь-якому випадку, коли відбувається порушення її прав – незалежно від того, чи усвідомлює це сама дитина.
Під захистом прав дитини розуміється відновлення порушеного права, створення умов, які компенсують втрату прав, усунення перешкод на шляху здійснення прав та інтересів.
Законом врегульовано механізм звернення дітей стосовно надання їм безоплатної вторинної правової допомоги.
Тож кожна дитина, яка потребує захисту своїх прав, через законного представника (батьків, опікуна/піклувальника) має право звернутися до будь-якого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – центр) та отримати кваліфіковану правову допомогу.
Законний представник дитини під час звернення до центру має надати наступні документи:
паспорт, або інший документ, що посвідчує його особу;
реєстраційний номер облікової картки платників податків;
свідоцтво про народження дитини;
документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (це може бути рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна, рішення суду про призначення його законним представником дитини), крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).
Жодних інших документів для подання заяви про надання безоплатної вторинної правової допомоги не потрібно.
Впродовж 10 днів з дня надходження такого звернення центром приймається рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Протягом 5 робочих днів з моменту видачі наказу про надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється призначення адвоката чи співробітника центру, який надаватиме таку допомогу.
Правові послуги, які надають адвокати та працівники системи надання безоплатної правової допомоги, безоплатні для суб’єктів права на таку допомогу і надаються за рахунок коштів Державного бюджету України.
Захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот – це основна робота, яка здійснюється центрами щодня.
Відповідно до покладених завдань центр здійснює:
прийом осіб, які звертаються до центру за безоплатною первинною та вторинною правовою допомогою, роз’яснює положення законодавства у сфері безоплатної правової допомоги та порядок отримання такої допомоги, надає правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових питань;
забезпечує складення заяв, скарг та інших документів правового характеру;
складає документи процесуального характеру та здійснює представництво інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
розповсюджує інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;
проводить тематичні семінари, лекції, правопросвітницькі заходи, зокрема у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти, навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги розташований за ажресою: вул. Соборна, 194-а, м. Подільськ, Одеська область, Україна, 66300.