19.02.2020

ЗВІТ голови Подільської районної державної адміністрації за 2019 рік

Вродовж 2019 року діяльність районної державної адміністрації була спрямована на забезпечення виконання Конституції і Законів України, актів Президента та Кабінету Міністрів України, поліпшення добробуту населення.

Досягнення професійних показників вимагає високого рівня відповідальності посадових осіб районної державної адміністрації, а також їх тісної співпраці з органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та іншими суб’єктами діяльності, що зареєстровані на території району і беруть безпосередню участь у процесах практичного втілення в життя територіальної громади вимог сьогодення.

З метою здійснення основних галузевих повноважень у структурі Подільської районної державної адміністрації Одеської області утворені відповідні управління та відділи. По необхідності проводиться робота з упорядкування структури районної державної адміністрації, приведено у відповідність співвідношення посад категорій «Б» і «В» та ранги державних службовців, затверджено штатний розпис відповідно до груп оплати праці та у порядку, встановленому законодавством.

Чисельність працівників районної державної адміністрації складає 86 штатних одиниць  (апарат – 21, структурні підрозділи – 65). Станом на 01січня 2020 року фактично працюють  50 державних службовців, вакантних посад – 27. Також зазначимо, що станом на 01 січня 2020 року в керівному складі районної державної адміністрації є три вакантні посади: заступника та першого заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації.

Значна увага районної державної адміністрації приділялася питанню підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Протягом 2019 року пройшли підвищення кваліфікації 9 державних службовців районної державної адміністрації у Одеському регіональному інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Подільська районна державна адміністрація, як орган виконавчої влади, з урахуванням кадрового потенціалу, спроможна виконувати повноваження, передбачені діючим законодавством.

Стан виконання завдань, визначених актами Президента України, розпорядженнями та дорученнями голови Одеської обласної державної адміністрації  розглядається на засіданнях колегій та апаратних нарадах голови райдержадміністрації. У 2019 році проведено 11 засідань колегії та 40 апаратних нарад голови районної державної адміністрації. Протягом 2019 року головою районної державної адміністрації видано 243 розпорядження  та 3 доручення з питань основної діяльності.

Реалізація конституційних прав громадян на звернення залишається одним з найбільш пріоритетних напрямків роботи Подільської районної державної адміністрації.

Протягом 2019 року керівництвом районної державної адміністрації проведено 49 особистих та 48 виїзних прийомів громадян, під час яких розглянуто 104 звернення громадян (86 %  від загальної кількості звернень громадян на адресу Подільської районної державної адміністрації (121). За звітний період на розгляд Подільської районної державної адміністрації надійшло 17 письмових звернень громадян, в тому числі: від громадян поштою -8 звернень(6,6 % від загальної кількості звернень громадян на адресу Подільської райдержадміністрації ); через органи влади – 7 звернень (5,8 % від загальної кількості звернень громадян на адресу Подільської райдержадміністрації); від інших організацій - 1  звернення (0,8 % від загальної кількості звернень громадян на адресу Подільської райдержадміністрації); через уповноважену особу -1 звернення (0,8 % від загальної кількості звернень громадян на адресу Подільської райдержадміністрації).

 

Протягом року до Подільської районної державної адміністрації надійшло 3 колективних звернення, які стосувались вирішення питань роботи громадського транспорту, встановлення додаткових автобусних зупинок.

За соціальним станом авторів більшість звернень надійшло від пенсіонерів – 40, робітників – 25, безробітних - 18 .  

Звертаючись до Подільської районної державної адміністрації  найбільше заявників турбували питання:

- соціального захисту  (35 звернень, або 29% від загальної кількості (121));

- аграрної політики і земельних відносин (25 звернень, або 21% від загальної кількості (121));

- комунального господарства (11 звернень, або 9% від загальної кількості (121)).

Зростання кількості звернень з питань соціального захисту населення обумовлено змінами у законодавчих актах, що регулюють питання призначення та виплати житлових субсидій, пільг, надання матеріальної допомоги.

Питання аграрної політики і земельних відносин стосувались  індивідуального землекористування, розрахунків за здані в оренду паї, діяльність окремих сільгосппідприємств.

Проблемним питанням комунального господарства є незадовільний стан доріг, водопостачання та водовідведення, підключення вуличного освітлення.

В порядку взаємодії з «Урядовим контактним центром» у  2019 році розглянуто 285 звернень громадян, що на 13 % менше ніж за 2018 рік (327).

За 2019 рік юридичним сектором апарату районної державної адміністрації надано безоплатну правову первинну допомогу 89 громадянам.

Для ведення Реєстру виборців використовується автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система «Державний реєстр виборців» (АІТС «ДРВ»),  яка призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів у відповідності до вимог ст.70 Конституції України.

Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.

Станом на початок 2020 року в АІТС “ДРВ” Подільського району значиться:

виборців — 21844,

виборців, які мають виборчу адресу — 19207,

виборців, які не мають виборчої адреси — 251

померлих — 2355,

недієздатних — 30,

вулиць — 530,

будинків — 14268.

За 2019 рік в бюджет району надійшло по загальному  фонду 66 900,7  тис.грн. Надходження по спеціальному фонду – 1 729,7 тис.грн..

Власні доходи бюджету району по загальному фонду за 2019 рік склали 60,8 тис.грн, а саме: адмінзбори – 6,3 тис.грн. та інші надходження – 13,6 тис.грн. (повернення невикористаного фінансування минулих років), надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 40,9 тис.грн. Решта надходжень загального фонду становлять офіційні трансферти, а саме 66 839,9 тис.грн.  З них:

    - субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного  обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   – 4 274,1  тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 5 445,7 тис.грн.;

       - субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи П групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за  особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 52 478,9 тис.грн.;

         - субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 – 8 п.1 ст.10 Закону України «про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 978,2 тис.грн

- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійсненням патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету– 551,4 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 2 815,3 тис.грн

-  інші субвенції з місцевого бюджету – 296,2 тис.грн.

Власні доходи бюджету району по спеціальному фонду за 2019 рік склали 5,7 тис.грн, - кошти бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна). Решта надходжень спеціального  фонду становлять офіційні трансферти ,  а саме:

  субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів – 1729,7 тис.грн

Видаткова частина  бюджету району за  2019 року по загальному фонду виконана в сумі  63498,9 тис.грн. при плані  72322,7  тис.грн.

Пріоритетний напрямок з витрат районного бюджету займають витрати, пов'язані з фінансуванням соціального захисту і соціального забезпечення, було направлено  по загальному фонду  63042 тис.грн. у тому числі:

    -    надання допомоги сім’ям з дітьми, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях – 52478,9 тис.грн.,

  - виплата пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання, водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття –  4274,1 тис.грн

-        виплата пільг та житлових субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –  5445,7 тис.грн

-        виплата державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 551,4тис.грн

-        надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 187,385 тис.грн

-        пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 59,8 тис.грн;

-        видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 33,9 тис.грн;

-        компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 10,7 тис.грн.

   В районному бюджеті загального фонду заплановані видатки на фінансування районної ради  в сумі 458,5  тис.грн., фактично виконано 456,9 тис.грн.  

Видаткова частина  бюджету району за  2019 року   по спеціальному фонду складає 5426,5 тис.грн при плані 6043,5 тис.грн     в тому числі:

Видатки на проектні ,будівельнно-ремонтні  роботи,придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,наближення до сімейних та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування,осіб з їх числа–2815,3 тис.грн, що складає 100% від плану;

 Грошова компенсація на належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб,визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни,гарантіі їх соціального захисту,осіб з інвалідністю 1-2 групи - 978,2 тис.грн, 100 % від плану;

На  виконання інвестиційних проектів направлено 1627,3 тис.грн що складає 72,3% від річного плану.

На інші видатки спеціального фонду 5,7 тис.грн .

Щороку сектором житлово-комунального господарства та будівництва здійснюється організація та виконання заходів з: підготовки об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери Подільського району до роботи в осінньо-зимовий період, початку та закінчення опалювального сезону у населених пунктах Подільського району. На виконання цих заходів сектором житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації  розроблялись проекти розпоряджень та видавались відповідні розпорядження голови Подільської районної державної адміністрації.

З метою ліквідації наслідків негоди (снігопаду або ожеледиці) в зимовий період 2018-2019 років сектор житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації виступав посередником між ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» та сільгоспвиробниками Подільського району в укладанні договорів з надання послуг з розчищення від снігових заметів доріг та під’їздів до населених пунктів. За сприяння голови Подільської районної державної адміністрації було підписано 13 договорів між ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» та сільгоспвиробниками Подільського району на надання 25 одиниць техніки.

За оперативними даними, по сільгосппідприємствам району обмолочено  всього – 20102 га ранніх зернових та зернобобових культур, або 100% від  площі збирання, намолочено - 79950т, середня врожайність склала - 39,8ц/га. в тому числі:

- Озимий ячмінь. Обмолочено - 4961га, намолочено - 19520т, урожайність - 39,3ц/га.

- Озима пшениця. Обмолочено - 14322га, намолочено - 58512т, урожайність - 40,9ц/га.

- Горох. Обмолочено - 712га, намолочено - 1683т, урожайність - 23,6ц/га.

- Ярий ячмінь. Обмолочено - 96га, намолочено - 203т, урожайність -

21, 1ц/га.

-         Яра пшениця. Обмолочено - 7га, намолочено - 20т  , урожайність - 28,6ц/га.

-         Овес. Обмолочено - 4га, намолочено - 12т, урожайність -30 ц/га.

-         Кукурудза на силос. Обмолочено - 30га, намолочено - 740тон, урожайність - 246,7ц/га.

Крім того, зібрано озимого ріпаку - 3061га, намолочено - 9340т, урожайність - 30,5ц/га.

За оперативними даними,  сільгосппідприємствами району убрано соняшника з площі 9491га, що складає 100% від площі збирання ( 9491га). Намолочено - 25737тон, урожайність - 27,1ц/га. Це - третє місце по області серед 26 районів.

Кукурудза на зерно убрана на  площі - 6145га, або 100%, зібрано - 31159тон, урожайність - 50,7ц/га.

Сої убрано - 3961га, або 100% від площі збирання, зібрано - 9040тон, урожайність - 22,8%, Це - перше місце по області серед 26 районів.

       По оперативним даним, по всіх категоріях господарств  посіяно всього озимих культур на зерно - 22354га, або 107% від прогнозу. В т. ч. по сільгосппідприємствам - 20254га, або 108% від прогнозу. З них:

-         Озимої пшениці - 16656га, в т. ч. по сільгосппідприємствам - 14556га,

-         Озимого ячменя - 5698га, в т. ч. по сільгосппідприємствам - 5698га.

Крім того, озимого ріпаку посіяно - 1474га, в т. ч. по сільгосппідприємствам - 1474га, або 70% від прогнозу.

        За 2019рік виплачено орендну плату за земельні паї в сумі -79млн.71,8тис.грн., або 98,4% від загальної нарахованої суми орендної плати на 2019 рік (80млн. 375,6тис.грн.), що складає 8,1% від нормативної грошової оцінки землі. Виплачено ПДФО за 2019 рік в сумі - 14млн.232,4тис.грн.

       02 березня 2019 року, відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів  райдержадміністрації прийняв активну участь у проведенні ярмаркового заходу присвяченому 87-річчу утворення Одеської області.

Фундаментальними принципами  роботи управління соціального захисту населення районної державної адміністрації   є дотримання соціальної справедливості та поліпшення рівня життя населення, виконання пріоритетних завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації щодо забезпечення ефективного використання коштів  на підтримку малозабезпечених категорій громадян - надання пільг, субсидій, допомог.

  Протягом   січня – грудня 2019 року вирішувалися найгостріші проблеми, що мають місце у сфері зайнятості, трудових відносин, умов та оплати праці,  забезпечення об’єктивних міжкваліфікаційних співвідношень розмірів заробітної плати.

 Одним із головних завдань – є підвищення конкурентності ринку праці. Це означає, що ринок має бути орієнтованим на потреби роботодавців, прозорим і прогнозованим. 

Протягом звітного періоду  працевлаштовано  - 788 чол., що складає 94% до відповідного періоду  2018 року.

Надано статус безробітного станом на   01 січня 2020 року - 1241 чол.

Навчалися протягом січня – грудня  2019 року – 234 особи. Щомісячно аналізується  стан ринку праці. Залучено до участі у громадських роботах тимчасового характеру 594 чол. 

Проводиться робота згідно чинного законодавства по укладанню  колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, а також вносяться зміни і доповнення до них, так  за 2019 рік укладено та зареєстровано 12 колективних договорів, діє 92 колективних договори. Відсоток охоплення складає 99,9%.

Фахівцями відділу з питань праці здійснено 19 перевірок  щодо вивчення стану дотримання законодавства про працю та оплату праці підприємствами району різних форм власності. За підсумками проведеної роботи, керівникам підприємств надаються рекомендації про вжиття відповідних заходів з поліпшення нормування праці, недопущення зниження загального рівня оплати праці порівняно з раніше прийнятим, недопущення виплати заробітної плати нижче за встановлених державних гарантій та вжиття усіх можливих заходів  щодо регулярного збільшення рівня заробітної плати, проведення індексації заробітної плати,своєчасної виплати заробітної плати та в установлені терміни.

За офіційними даними Держкомстату України  середньомісячна заробітна плата працівників Подільського району  станом на 01.01.2020 рік  складає  6701,0 грн., що складає 71,1 % від середнього рівня по області та 122,0% до відповідного періоду минулого року.

   Протягом  2019 року центральною районною лікарнею проведена диспансеризація громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС:  оглянуто   – 111 чоловік,  пройшли амбулаторне лікування – 91 чол., стаціонарне лікування – 20 осіб, стаціонарно – курортне лікування -3 особи.

  За рахунок коштів обласного бюджету, які передбачені обласною цільовою програмою підтримки малозабезпечених верств населення   громадяни,  які постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС забезпечено безкоштовно медикаментами вітчизняного виробництва, протягом звітує мого  періоду медикаментами забезпечено 27 осіб на суму 52,4 тис. грн., проведено зубопротезування 3 особам на суму 7,4тис. грн.     

 Згідно закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» всі громадяни, ліквідатори аварії на ЧАЕС І  та ІІ категорій користуються пільгами на житлово-комунальні послуги,   тверде паливо. Протягом  звітного періоду виплачена щорічна компенсація на оздоровлення  18 чол. І категорії на суму  2,2 тис.  грн., 25 особам ІІ категорії на суму 2,5 тис. грн. та виплачена компенсація на продукти харчування: І категорії 18 особам на суму 87,87тис. грн., ІІ категорії 25 особам на суму625,04 тис. грн. Два громадянина які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії пройшли  санаторно – курортне лікування на суму 14,6 тис.грн.        Додаткова відпустка була виплачена 2 особам І категорії в сумі 6,6 тис.грн.

  Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний  автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»,  управлінням праці та соціального захисту населення  всі ветерани війни включені  до бази ЄДАРП,  в якому містяться всі загальні відомості про пільговика, адреса зареєстрованого місця проживання, склад сім’ї, характеристика житла, документ, що підтверджує право на пільги. 

  Станом на 01.01.2020 року на обліку в ЄДАРП  перебувають:

-  інваліди В.В війни -10 осіб;

-  учасники В.В. війни - 196 чол.;

-  учасники бойових дій на території інших держав – 53 чол.;

-  ветерани праці  - 1583 чол.;

-  діти війни – 1847 чол.;

-  громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 68 чол.;

-  ветерани військової служби та ветерани органів

  внутрішніх справ –  47 чол.;

-    інваліди загального захворювання – 1034 чол.;

-  жертви нацистських переслідувань – 1 чол.;

-  сільські педагоги, медичні працівники, працівники культури -182 чол.;

-  багатодітні сім’ї – 306 сімей;

-  діти з багатодітних сімей  - 1103 чол.

 Рівень надання пільг та їх фінансова забезпеченість.

Протягом звітного періоду пільгами користувалось 2304 особи, нарахована сума пільг  становить  2416,4 тис. грн., втому числі:

Види послуг

Кількість

пільговиків

Нарахована сума

(тис.грн.)

користування холодною водою

84

33,4

природний газ

475

838,4

електроенергія

2165

468,6

освітлення

139

24,2

Водовідведення та вивіз сміття

52

9,8

Всього користування  ЖКП, в тому числі:

2640

 

твердим паливом

570

965,4

скрапл.газом

482

76,5

Протягом січня – грудня 2019 року виплачено компенсацію за невикористані санаторно-курортні путівки 7 особам на суму 3,4 тис. грн., компенсацію на транспортні витрати 28 особам на суму 10,7 тис. грн.                                                  

Протягом звітного періоду пройшли оздоровлення: 21 особа з інвалідністю: інваліди - учасники АТО -3 особи, інваліди - ліквідатори ЧАЕС - 3 чоловіка та інваліди загального захворювання –  13осіб.  Надана матеріальна допомога інвалідам за рахунок державного бюджету 8 чол. на суму 6,2 тис.грн.

Постійно і своєчасно вирішується питання забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни, громадян які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, інвалідів, інші категорії населення району в  засобах реабілітації, пересування, та ін. Протягом поточного року видано 312 направлень.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих осіб, які мають особливі  заслуги та  особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни»,  за рахунок коштів обласного бюджету  здійснено 5 поховань учасника бойових дій на суму 33,9 тис. грн.

Події на сході країни покликали до виконання шляхетного обов’язку захисту Вітчизни тисячі її громадян. Станом на 01.01.2020 року на обліку в управлінні перебуває 199 учасників бойових дій , 5 інваліда війни, 2 сім’ї загиблих в зоні АТО, військовослужбовців які звільнені зі строкової служби 22 чоловіка.

Протягом 2019 року надано грошову  допомогу учасникам бойових дій в зоні АТО- 44 чоловікам на суму 50,0 тис.грн.

Спеціалістами  відділу державних  допомог  та соціальних гарантій за   2019 рік, згідно Закону України ”Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми” призначено:

 

  Вид допомоги

Кіл-ть

отримувачів

Сума

тис.грн

Одноразова допомога при народженні дитини

534

9250,5

Допомога по вагітності і пологам

158

219,8

Допомога одинокій матері

458

12689,5

Допомога по опіці

63

4441,1

Тимчасова допомога (аліменти)

22

277,9

Державна соціальна допомога

260

12495,5

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

275

6215,3

Допомога при усиновлені дитини

1

13,8

Допомога по догляду за психічно хворим

53

1207,6

Допомога на дітей які виховуються у багатодітних сім’ях

193

3519,2

Субсидії

 

2266

 

5221,9

 

Станом на 01.01.2020 року в управлінні соціального захисту населення отримують державні соціальні допомоги 1914 осіб на суму 52478,9 тис.грн.

Ведеться робота по інформуванню населення про зміни до законодавства  на веб сайті «Соціальний захист», Подільська районна державна адміністрація.

Протягом  року працівниками управління здійснено прийом та надано  консультацій – 13572 особам.

Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є одним з найпріоритетніших завдань органу опіки та піклування райдержадміністрації.

Загальна кількість дитячого населення – 5377.

Станом на 31.12.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей  перебуває 132 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 96,2% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від загальної кількості, у т.ч. 107 – під опікою, піклування, 13 - в прийомних сім’ях, 7 - в дитячих будинках сімейного типу. Показники охоплення дітей сімейними формами виховання на 4 % більше за показники на початок року.

В районі успішно функціонують 5 прийомних сімей, в яких виховуються 11 дітей (в т.ч. 3 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

На місцевому обліку з усиновлення перебувають 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У 2019 році на обліку кандидатів в усиновлювачі перебувала 1 подружня пара, яка на даний час знята з обліку у зв’язку з усиновленням 2 дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою пошуку кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та популяризації сімейних форм виховання у районі проводиться інформаційно-роз’яснювальна акція «Серце підкаже», розміщуються інформаційні матеріали в місцевих друкованих та електронних засобах місцевої інформації, на інформаційних стендах райдержадміністрації, розповсюджується інформації серед інших служб.

         В районі проводиться робота щодо захисту особистих, майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із 132 дітей право власності на житло мають 17 дітей, на квартирному обліку перебувають 23 дитини віком 16-18 років. У 2019 році виділено грошову компенсацію для придбання житла за рахунок державної субвенції 8 особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Одним з головних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування є своєчасне виявлення, облік, соціальний захист дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. З цією метою організовано проведення профілактичних рейдів та відвідування асоціальних сімей. З даними сім’ями проводиться  профілактично-попереджувальна  робота, спрямована на недопущення вилучення дітей із сім’ї, створення умов для розвитку дитини в сім’ї, обстежуються умови проживання. Станом на 01.01.2020 року на обліку служби перебуває 94 дитини з 43 сімей. Серед цих дітей виховуються та проживають в рідних сім’ях - 68, навчаються в Ананьївській загальноосвітній школі-інтернат за заявами батьків – 20 дітей. 16 дітей вилучено з сім’ї, з них 8 – повернуто в сім’ю, 2 – влаштовані до ЦСПРД, 6 – заклади охорони здоров’я.

         Спільними зусиллями служби у справах дітей, закладів освіти, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Куяльницької сільської ради, ювенальною превенцією сектору превенції Подільського ВН ГУНП України в Одеській області проводилася робота щодо попередження підліткової злочинності. 4 неповнолітніми скоєно 3 злочини, в т.ч. 1 - крадіжки чужого майна, 1 – суспільно-небезпечна дія, 1 – грабіж.

У 2019 році ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 36 батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків. У судовому порядку розглянуто 5 позовів щодо позбавлення батьків батьківських прав, ініційованих органом опіки та піклування райдержадміністрації, Всі діти влаштовані під опіку.