09.02.2016

ТЕМАТИКА ПРОБЛЕМ запропонованих до розгляду на „Прямій телефонній лінії” районної державної адміністрації у 2016 році

                                                                                     Додаток

                                                                                                                               до розпорядження голови районної

                                                                                                             державної  адміністрації

                20.01.2016№27/16

 

ТЕМАТИКА  ПРОБЛЕМ

запропонованих до розгляду на „Прямій телефонній лінії”

районної державної адміністрації у 2016 році 

Час проведення : 10.00 – 12.00 

Дата проведення

Тема  для розгляду

Хто проводить

Телефон

04.01.2016

Про стан проведення розрахунків на оренду земельних і майнових паїв за 2015 рік

Сакара А.Г. – начальник управлінняагропромисловогорозвитку

2-37-01

11.01.2016

Про порядок отриманняземельноїділянки у власнясть у власність на підставісертифікату на право на земельнучастку (пай)

Ватав О.В. – завідувачюридичного сектору

2-24-95

18.01.2016

Проведенняідентифікації та реєстраціїтварин

Овсяницький С.В. – начальник управлінняветеринарноїмедицини у Котовськомурайоні

2-24-40

25.01.2016

Про порядок та оформленнядокументів для призначеннясубсидій

Назаренко С.Б. – начальник управліннясоціальногозахистунаселення

2-14-69

01.02.2016

Порядок зверненнявиборцяза власноюініциативоюдооргануведенняРеєстру.

Чабанова В.І. - відділведення Державного реєструвиборців

2-67-25

08.02.2016

Порядок організаціїособистогоприйомугромадян головою та заступниками  головиКотовськоїрайдержадміністрації

Болсун Л.Г. – начальник відділуділоводства та контролю

2-34-15

15.02.2016

Про реалізаціювиконання закону України «Про очищеннявлади»

 

Гуменюк О.П. – начальник відділуорганізаційно-кадровоїроботи

2-26-02

22.02.2016

Актуальніпитаннязовнішньогонезалежногооцінювання та державноїпідсумковоїатестаціївипускників2016 року

Герасименко В.І. – начальник відділуосвіти

2-45-62

29.02.2016

Висвітленнядіяльностіорганіввладиурайоні та шляхи йоговдосконалення

Казимиров Р.А.- начальник відділукомунікацій з громадськістю

2-48-97

12.03.2016

Порядок оформленняземельнихділянок у власністьабо на умовахорендизгідночинногозаконодавства

Рябий В.О.–в.оначальникауправлінняДержземагентства у КотовськомурайоніОдеськоїобласті

2-43-18

14.03.2016

Про сучасніінструментизалученняінвестицій в сільськегосподарство

Сакара А.Г. – начальник управлінняагропромисловогорозвитку

2-37-01

21.03.2016

Про порядок отриманняземельнихчасток (паїв) в порядку спадкування

Ватав О.В. – завідувачюридичного сектору

2-24-95

28.03.2016

Про перетвореннязакладівкультури на осередкигромадськоїактивності

Шапран О. М. – начальник відділукультури

2-24-92

04.04.2016

Про порядок отриманнябудівельного паспорта забудовиземельноїділянки

Табан Т.І. - начальник відділумістобудування таархітектуриРДА, головнийархітектор району

2-22-02

11.04.2016

Про призов громадян на військову службу до ЗСУ.

Іванов С.В. – в.о. завідувача сектору з питаньвзаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційноїроботи, запобігання та виявленнякорупції

2-14-18

18.04.2016

Про порядок здійсненняполітичнимипартіямипублічного контролю за веденнямРеєстру.

Чабанова В.І. – начальник відділуведення Державного реєструвиборців

2-67-25

25.04.2016

Вибір є завжди: щоробити, якщовипостраждаливіднасильства

Китайська О.В. – директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

3-80-71

09.05.2016

Про архівнідовідки з земельнихпитань для отриманнякадастровихномерів

Войтенко О. М. – начальник архівноговідділу

2-38-62

16.05.2016

Про строкирозглядузапитів на публічнуінформацію

Болсун Л.Г. – начальник відділуділоводства та контролю

2-34-15

23.05.2016

 

Про захистжитлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування

Бочарова І.О. – начальник службиу справах дітей

2-45-10

30.05.2016

Про накопичувальнупенсійну систему

Швець О.А.- начальник управлінняпенсійного фонду України

4-04-18

06.06.2016

Оздоровлення та відпочинокдітей та підлітківпротягом 2016 року

Сакара Л.П.- завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту

2-38-00

13.06.2016

Про оплату відпускноїкомпаніїпедагогічнихпрацівників району

Погоріла І.А.– начальник фінансовогоуправління

2-34-15

20.06.2016

Про вимоги Закону України «Про державну службу» при проходженнідержавноїслужби в органах виконавчоївлади

Гуменюк О.П. – начальник відділуорганізаційно – кадровоїроботи

2-26-02

04.07.2016

Про порядок призначеннядопомогиінвалідом з дитинства та дітям-інвалідам

Назаренко С.Б. – начальник управліннясоціальногозахистунаселення

2-37-54

11.07.2016

Щонеобхідно знати, щоботриматиархівнудовідку в разівтратиособистоїттрудової книжки

Войтенко О.М. – начальник архівноговідділу

2-38-62

18.07.2016

Про сімейніформивиховання – актуальнепитання

Китайська О.В. – директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

3-80-73

25.07.2016

Оптимізаціямережізакладівосвіти, під час проведеннядобровільногооб'єднаннятеритаріальних громад

Герасименко В.І. – начальник відділуосвіти

2-45-62

01.08.2016

Здійсненнязакупівельтоварів, робіт і послуг за державнікошти (тендернізакупівлі)

Понепалюк І.М. – начальник відділуекономічногорозвитку,  інфраструктури і торгівлі

2-48-72

08.08.2016

Щодонадання паспорту прив'язкитимчасовихспоруд для підприємницькоїдіяльності

Табан Т.І. - начальник відділумістобудування та архітектуриРДА,головнийархітектор району

2-22-02

15.08.2016

Розвитокфізичноїкультури та спорту в районі

Сакара Л.П. -  завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту

2-38-00

22.08.2016

Інформуваннянаселення району щодо нормативно-правовихактів з питаньрозвиткубджільництва

Сакара А.Г. – начальник сільгоспуправління

2-37-01

29.08.2016

Порядок здійсненнянавчаннянаселеннядіям у надзвичайнихситуаціях (механізморганізації, відповідно постанови КМУ від 26.06.2013р. № 444)

Іванов С.В. – головнийспеціаліст з надзвичайнихситуацій

2-14-18

05.09.2016

Сільськийзелений туризм – запорукадинамічногосоціально-економічногорозвиткусільських громад

 

Шапран О.М.- начальник відділукультури

2-24-92

12.09.2016

Про залежність стажу для нарахуванняпенсійвідсвоєчасноїсплатиєдинноговнеску

Швець О.А. – начальник управлінняПенсійного фонду Українив

 м. Котовськ та Котовськомурайоні

4-04-18

19.09.2016

Організаціяконкурсів з визначенняперевізників на приміськихавтобусних маршрутах загальногокористування

Понепалюк І.М. -  начальник відділуекономічногорозвитку,інфраструктури і торгівлі

2-48-72

26.09.2016

Робота структурнихпідрозділіврайдержадміністрації по профілактицінедопущеннякорупційнихправопорушень

Іванов С.В. – в.о.завідувача сектору з питаньвзаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційноїроботи, запобігання та виявленнякорупції

2-14-18

03.10.2016

Про активізацію та проведенняземельнихторгів

Рябий В.О.–в.оначальникауправлінняДержземагентства у КотовськомурайоніОдеськоїобласті

2-42-10

10.10.2016

Заходи профілактики та боротьби з африканськоючумою свиней

Овсяницький С.В.- начальник управлінняветеринарноїмедицини у Котовськомурайоні

2-24-40

17.10.2016

Порядок проведеннянавчаннякерівного складу та фахівців, діяльністьякихпов`язана з організацією і здійсненнямзаходів з питаньцивільногозахисту (постанова КМУ від 23.10.2013р. № 819)

Іванов С.В.- головнийспеціаліст з питаньнадзвичайнихситуацій

2-14-18

24.10.2016

Як не стати жертвою насиллявсім'ї

Китайська О.В.- директор районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

3-80-71

31.10.2016

Про відносинивиборців з Державнимреєстромвиборців

Чабанова В.І. – начальник відділуведення Державного реєструвиборців

2-67-25

07.11.2016

Про реалізацію в районі права дитининасімейневиховання.

Бочарова І.О. – начальник службиу справах дітей

2-45-10

14.11.2016

Про реалізацію і захист прав людини з питань, щостосуютьсядіяльностіПенсійного фонду України у м.Котовську та КотовськомурайоніОдеськоїобласті

Швець О.А. – начальник управлінняПенсійного фонду Українив

м. Котовськ та Котовськомурайоні

4-04-18

21.11.2016

Підвищеннямінімальноїзаробітної плати в бюджетнихустановах району

ПогорілаІ.А.- начальник фінансовогоуправління

2-38-05

28.11.2016

Про пільгиучасникамантитеростичноїоперації

Назаренко С.Б.- начальник управліннясоціальногозахистунаселення

2-37-54

05.12.2016

Про роботу структурнихпідрозділіврайдержадміністрації по профілактицінедопущеннякорупційнихправопорушень

Іванов С.В. – в.о. завідувача сектору з питаньвзаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційноїроботи, запобігання та виявленнякорупції

2-14-18

12.12.2016

Підсумкироботигромадської ради при Котовськійрайоннійдержавнійадміністрації у 2016році

Казимиров Р.А.- начальник відділукомунікацій з громадськістю

2-48-97

19.12.2016

Про правила реалізаціїтваринної та рослинноїпродукції на територіїКотовськогоміського ринку

Овсяницький С.В.- начальник управлінняветеринарноїмедицини у Котовськомурайоні

2-24-40

26.12.2016

Щодо порядку отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Табан Т.І. - начальник відділумістобудування та архітектурирда,головнийархітекторрайону

2-22-02

 

Керівник   апарату  районної

державної   адміністрації                                                                       В.М.Білоусова