09.01.2019

Інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування Подільського району протягом 2018 року

 Реалізація конституційних прав громадян на звернення залишається одним з найбільш пріоритетних напрямків роботи Подільської районної державної адміністрації.

За 2018 рік Подільською районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування Подільського району отримано 3707 звернень громадян, що на 26,6% більше у порівнянні з 2017 роком (2927).

Переважну кількість звернень громадян розглянуто Куяльницькою сільською радою Подільського району -  3418 звернень (92,2 % від загальної кількості звернень на адресу райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району). Кількість звернень у порівнянні з 2017 роком (2390) збільшилась на 43,0 %.

Подільською районною державною адміністрацією прийнято 170 звернень (4,6 % від загальної кількості звернень на адресу райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району). Кількість звернень у порівнянні з показниками  2017 року (314) зменшилась на 45,8 %.

Подільською районною радою протягом 2018 року розглянуто 119 звернень (3,2% від загальної кількості звернень на адресу райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району). Кількість звернень у порівнянні з 2017 роком (223) зменшилась на 46,6%.

В своїх зверненнях до керівництва Подільської районної державної адміністрації, Подільської районної ради, Куяльницької сільської ради Подільського району громадяни потребували вирішення 3708 питань.

Більшість заяв, пропозицій та скарг громадян стосувались вирішення питань аграрної політики і земельних відносин – 1863; соціального захисту – 527, комунального господарства – 221 звернень.

Питання аграрної політики і земельних відносин  стосуються підвищення ставки орендної плати за користування земельними ділянками,  виділення земельних ділянок. Районною державною адміністрацією вжито заходи щодо підвищення орендної плати за договорами оренди на незапитані паї з 4,5% до 8% від нормативно-грошової оцінки землі. Проведено інвентаризацію земельних ділянок, які обліковуються як землі сільськогосподарського призначення державної власності.

Зростання кількості звернень з питань соціального захисту населення обумовлено змінами у законодавчих актах, що регулюють питання отримання різних видів соціальних допомог. З метою поліпшення стану справ, в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації  діє гаряча телефонна лінії (№ телефону 4-02-21).

Проблемним питанням комунального господарства є незадовільний стан доріг району. Згідно плану,  протягом 2018 року було здійснено ремонт окремих ділянок дороги.

За соціальним станом авторів більшість звернень надійшло від пенсіонерів – 947, селян – 437, робітників - 318 .   

За результатами розгляду звернень громадян: 2491 звернень  (67,2% від загальної кількості звернень на адресу райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району) вирішено позитивно; 18 звернень (що становить 0,5% від загальної кількості звернень на адресу райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району) згідно ст.7 Закону України «Про звернення громадян» переадресовано на розгляд за належністю; на інші звернення надано роз’яснення. Всі звернення відпрацьовано без порушення терміну виконання.

Розглянемо стан роботи зі зверненнями громадян в Подільській районній державній адміністрації. Протягом 2018 року керівництвом районної державної адміністрації проведено 57 особистих та 57 особистих виїзних прийомів громадян, під час яких розглянуто 117 звернень громадян (68,8 %  від загальної кількості звернень громадян на адресу Подільської районної державної адміністрації (170). За звітний період на розгляд Подільської районної державної адміністрації надійшло 53 письмових звернень громадян, в тому числі: через органи влади вищого рівня – 18 звернень (10,6 % від загальної кількості звернень громадян на адресу Подільської райдержадміністрації); поштою – 31 звернення  (18,2 % від загальної кількості звернень громадян на адресу Подільської райдержадміністрації); від інших організацій - 4  звернення (2,3 % від загальної кількості звернень громадян на адресу Подільської райдержадміністрації).

Протягом 2018 року  на адресу Подільської районної державної адміністрації  надійшло 22 колективних  звернення. Протягом звітного періоду надійшло 2 повторних звернення.

При Подільській районній державній адміністрації працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. За звітний період проведено 11 засідань комісії.

За 2018 рік за телефоном «гарячої лінії» районної державної адміністрації надійшло 1 звернення, яке відпрацьовано без порушення терміну виконання.

На виконання п.5 Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008, відповідно до плану роботи, щомісяця протягом 2018 року проводились дні контролю, в рамках яких здійснено перевірку стану виконання доручень наданих структурним підрозділам райдержадміністрації щодо  розгляду звернень громадян.

З метою посилення роз’яснювальної роботи серед населення району на веб-сайті, інформаційних стендах райдержадміністрації розміщується інформація щодо роботи районної державної адміністрації, роз’яснення щодо прав громадян.

Відповідно до Закону України «Про безоплатну юридичну допомогу» в райдержадміністрації кожного вівторка та п’ятниці  здійснюється прийом громадян фахівцями юридичного сектору апарату райдержадміністрації з метою надання первинної безоплатної юридичної допомоги.