12.01.2018

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про підсумки роботи зі зверненнями громадян в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування Подільського району протягом 2017 року

 Реалізація конституційних прав громадян на звернення залишається одним з найбільш пріоритетних напрямків роботи Подільської районної державної адміністрації.

         За 2017 рік Подільською районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування Подільського району отримано 2927 звернень громадян, що на 4% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (3054).

 Переважну кількість звернень громадян розглянуто сільськими радами району -  2390 звернень (81,7 % від загальної кількості звернень на адресу райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району). Кількість звернень у порівнянні з відповідним періодом 2016 року (2504) зменшилась на 4,6%.

Подільською районною державною адміністрацією прийнято 314 звернень (10,7 % від загальної кількості звернень на адресу райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району). Кількість звернень у порівнянні з показниками  2016 року (310) збільшилась на 1,3%.

Подільською районною радою у 2017 році розглянуто 223 звернення (7,6% від загальної кількості звернень на адресу райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району). Кількість звернень у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (240) зменшилась на 7,8%.

 

           В своїх зверненнях до керівництва Подільської районної державної адміністрації, Подільської районної ради, сільських рад району громадяни потребували вирішення 2930 питань.

          Більшість заяв, пропозицій та скарг громадян стосувались вирішення питань аграрної політики і земельних відносин – 812; соціального захисту – 768, комунального господарства – 148 звернень.

          Питання аграрної політики і земельних відносин  стосуються підвищення орендної плати за користування земельними ділянками, договірних відносин стосовно використання земельних ділянок, виділення земельних ділянок. Районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо підвищення відсотку річної ставки орендної плати за використання земельних паїв, що сплачується орендодавцям сільгоспвиробниками. На кінець 2017 року в середньому по району відсоткова ставка орендної плати становила 5,3%, у 2016 році -  4%. Продовжується робота щодо подальшого збільшення відсоткової річної ставки орендної плати за використання земельних паїв. З метою виявлення вільних земельних ділянок, районною державною адміністрацією проводиться інвентаризація земельних ділянок, які обліковуються як землі сільськогосподарського призначення державної власності. Завершено роботу по створенню електронної карти району на базі геодезичної інформаційної системи (GIS 6).

Зростання кількості звернень з питань соціального захисту населення обумовлено змінами у законодавчих актах, що регулюють питання отримання різних видів соціальних допомог. З метою поліпшення стану справ, в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації запроваджено дію гарячої телефонної лінії (№ телефону 4-02-21).

         Проблемним питанням комунального господарства є стан водопостачання та ремонт доріг району. Протягом року відділом житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації здійснювались певні заходи із вирішення зазначених питань.

 

          За соціальним станом авторів більшість звернень надійшло від пенсіонерів – 810, селян – 378  та безробітних громадян - 455.

 

За результатами розгляду звернень громадян, 1668 звернень  (57% від загальної кількості звернень на адресу райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району) вирішено позитивно; 28 звернень (що становить 1% від загальної кількості звернень на адресу райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району) згідно ст.7 Закону України «Про звернення громадян» переадресовано на розгляд за належністю; на інші звернення надано роз’яснення. Всі звернення відпрацьовано без порушення терміну виконання.

 

          Розглянемо стан роботи зі зверненнями громадян в Подільській районній державній адміністрації. Протягом 2017 року керівництвом районної державної адміністрації проведено 173 особистих та 144 особистих виїзних прийомів громадян, під час яких розглянуто 236 звернень громадян (75,2%  від загальної кількості звернень громадян на адресу Подільської районної державної адміністрації (314)). За звітний період на розгляд Подільської районної державної адміністрації надійшло 78 письмових звернень громадян, в тому числі: через органи влади вищого рівня – 15 звернень (4,8 % від загальної кількості звернень громадян на адресу Подільської райдержадміністрації); поштою – 63 звернення  (20 % від загальної кількості звернень громадян на адресу Подільської райдержадміністрації).

 

 У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року  кількість колективних  звернень на адресу Подільської районної державної адміністрації збільшилась на 4 звернення (15 кол.звернень  за 2017 рік). Протягом звітного періоду надійшло 1 повторне та 2 дублетних   звернень громадян.

Згідно графіку проведення «прямих телефонних гарячих ліній» протягом  2017 року надано консультації 38 громадянам району.

         При Подільській районній державній адміністрації працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. За звітний період проведено 12 засідань комісії.

        За 2017 рік за телефоном «гарячої лінії» районної державної адміністрації надійшло 4 звернення, які відпрацьовані без порушення терміну виконання.

На виконання п.5 Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008, відповідно до плану роботи, щомісяця протягом   2017 року проводились дні контролю, в рамках яких здійснено перевірку стану виконання доручень наданих структурним підрозділам райдержадміністрації та виконавчим комітетам сільських рад щодо  розгляду звернень громадян.

З метою посилення роз’яснювальної роботи серед населення району на веб-сайті, інформаційних стендах райдержадміністрації та виконавчих комітетів сільських рад району  розміщується інформація щодо роботи районної державної адміністрації, роз’яснення щодо прав громадян.

Відповідно до Закону України «Про безоплатну юридичну допомогу» в райдержадміністрації кожного вівторка та п’ятниці  здійснюється прийом громадян фахівцями юридичного сектору апарату райдержадміністрації з метою надання первинної безоплатної юридичної допомоги.