23.04.2015

Внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

05 квітня 2015 року набрав чинності Закон України від 12 лютого 2015 року №191-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) (далі – Закон), яким серед іншого внесено  нижченаведені зміни до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

І. Щодо змін до Цивільного та Господарського кодексів України.

     Змінами до Цивільного та Господарських кодексів України скасовано державну реєстрацію договорів комерційної концепції.

ІІ. Щодо змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

     1. Скасовано обмеження щодо призначення на посаду державного реєстратора, державним реєстратором може бути особа без вищої юридичної освіти.

     2. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг.

     Порядок взаємодії державного реєстратора та посадових осіб органів місцевого самоврядування, адміністраторів центрів надання адміністративних послуг планується врегулювати окремим наказом Міністерства юстиції України.

     3. Згідно зі статтею 10 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» за проведення державної реєстрації змін:

     що вносяться до установчих документів юридичної особи, справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати  (станом на 01.01.2015- 60 грн. 90 коп.);

     імені або місця проживання фізичної особи – підприємця справляється адміністративний збір у розмірі 0,02 мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2015 -24 грн. 36 коп.);

     за видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором, справляється адміністративний збір у розмірі 0,02 мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2015 – 25 грн. 36 коп.).

     Документом, що підтверджує внесення адміністративного збору, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного  термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

      Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються  документи для проведення відповідної реєстраційної дії.

      4. Врегульовано інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та інформаційними системами органів державної влади, обмін документами в електронній формі.

     Згідно зі статтею 171 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» технічний адміністратор Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного  внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Пенсійного фонду України відомостей про проведення відповідної реєстраційної дії. Статтею також встановлений обсяг відомостей, передача інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі яких забезпечується центральним органом  виконавчої влади, що реалізує державну політику  у сфері статистики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

      5. Змінено розмір плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

     0,05 мінімальної заробітної плати – за надання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в паперовій формі (станом на 01.01.2015- 60 грн. 90 коп.);

     0,02 мінімальної заробітної плати – за надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в паперовій формі (станом на 01.01.2015- 24 грн. 36 коп.);

75 відсотків плати, встановленої цією частиною, - за надання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в електронній формі (станом на 01.01.2015: за надання витягу та довідки в електронній формі – 45 грн. 68 коп., за надання виписки в електронній формі – 18 грн. 27 коп.)

     За надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за результатами проведення реєстраційної дії плата не справляється.

      6. Скорочено строк видачі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів.

     7. Скасовано оприлюднення повідомлень, передбачених статтею 22 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

     8. Змінено перелік документів, що подаються для проведення державної реєстрації центрального органу виконавчої влади, а саме подається лише заповнена реєстраційна картка на здійснення державної реєстрації юридичної особи.

     9. Скорочено строк проведення реєстраційних дій (видачі документів за результатами проведення реєстраційних дій).

     Державна реєстрація юридичної особи здійснюється в день надходження передбачених законодавством документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

     Державна реєстрація фізичної особи-підприємця здійснюється не пізніше наступного робочого дня після надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

     Державний реєстратор оформляє та видає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за результатами вчиненої реєстраційної дії протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи.

     10. Встановлені особливості проведення державної реєстрації на підставі електронних документів.

     Пунктом 21 розділу УІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» встановлено, що до визначення на законодавчому рівні та запровадження в Україні альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації особи під час доступу до ресурсів державних інформаційних систем:

      електронні документи, що подаються відповідно до Закону, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника згідно з вимогами законодавства у сфері електронного цифрового підпису;

     ідентифікація особи заявника, який подає електронні документи відповідно до цього Закону, здійснюється шляхом перевірки електронного цифрового підпису заявника за допомогою посиленого сертифіката відкритого ключа.