Зміни до річного плану закупівель

на  2014 рік

_Відділ освіти Котовської райдержадміністрації , 02145205______
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)  

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітка

Вугілля кам’яне (05.10.1)

2275

Кошти районного бюджету

 

Відкриті торги

січень

 

Додаткова угода на суму 240872,00грн.             ( Двісті сорок тисяч вісімсот сімдесят дві грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ, згідно п.6 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Продукти нафто перероблення (19.20.2)

2210

Кошти районного бюджету

 

Відкриті торги

січень

 

Додаткова угода на суму 70158,35грн.(Сімдесят тисяч сто п’ятдесят вісім грн. 35 коп.) в т. ч. ПДВ, згідно п.6 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Енергія електрична

(35.11.1)

2273

Кошти районного бюджету

 

Закупівля в одного учасника

січень

 

Додаткова угода на суму 68555,50грн.(Шістдесят вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять грн. 50 коп.) в т ч ПДВ, згідно п.6 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Газ природний (06.20.1)

2274

Кошти районного бюджету

 

Закупівля в одного учасника

січень

 

Додаткова угода на суму 59862,45грн.(П’ятдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят дві грн. 45 коп.) в т ч ПДВ, згідно п.6 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30.01.2014 р.№ 9

Голова комітету з конкурсних торгів    ___Герасименко В.І.__   _________________
                                                                      (прізвище, ініціали)         (підпис)    

М.П.

 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів _Ткач Н.П._________   _________________
                                                                   (прізвище, ініціали)           (підпис)