Затверджено:

Наказ Міністерства економічного розвитку  і

торгівлі  України від 15 вересня 2014р.№1106

 

                                                                                             Річний план закупівель/річний план закупівель, що здійснюються

                                                                                                            без проведення процедур закупівель

                                                                                                                            на 2015 рік

                                           Відділ містобудування ,архітектури та житлово-комунального господарства Котовської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ-342845595)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013

Капітальний  ремонт дитячого садка «Ромашка» на 50 місць в с. Куяльник, провулок Шевченка,2, Котовського району Одеської області

               3132

1386449

(один мільйон триста вісімдесят шість тисяч чотириста сорок дев’ять) грн., в т. ч. ПДВ – 231075 (двісті тридцять одна тисяча сімдесят п’ять) грн.

Відкриті торги

квітень-грудень 2015р.

На 2015 рік заплановано – 387800 грн.

Головний розпорядник - Відділ містобуду-

вання, архітек-тури та ЖКГ

Котовської

РДА

 

 

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від ___________________№________________

Голова комітету з конкурсних торгів       _________________________  О.В.Власов

 

Секретар комітету з конкурсних торгів __________________________О.Ю.Літвінцева

 Додаток до річного плану закупівель/річного плану закупівель, що здійснюються  без проведення процедур закупівель.

                                                                                                                                 на 2015 рік

 Відділ містобудування,архітектури та житлово-комунального господарства Котовської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ-342845595)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

КФК 150101

 

 

 

 

 

Капітальний  ремонт

сільського водогону в с. Гонората Котовсько-

го району Одеської області

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013

               3132

           105000

(сто п’ять тисяч) грн.

                    -

Квітень 2015р.

             -

  КФК 150202

 

 

 

 

 

Схема планування території  Котовського району

Послуги щодо планування міських і сільських поселень

Код  ДК 016:2010-71.11.3(послуги щодо планування сільських поселень -71.11.32.-00.00)

 

 

               2281

 

 

 

 

           198400

(сто дев’яносто вісім тисяч

чотириста) грн.

 

 

                      -

 

 

              Лютий 2015р.

Договір № 169-01-2013 від 5.07.2013р.

  В т.ч. кредиторська заборгованість 2014р.

 

           40000

(сорок тисяч) грн.

 

 

 

РАЗОМ:

 

  303400

 (триста три тисячі   чотириста) грн.

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів __________________О.В.Власов