Оголошення для проведення електронної закупівлі робіт будівництво розвідної водопровідної мережі, с. Вестерничани Котовського району

Оголошення

для проведення електронної закупівлі робіт

 будівництво розвідної водопровідної мережі, с. Вестерничани Котовського району

1. Замовник:

Найменування: Відділ житлово-комунального господарства та будівництва Подільської районної державної адміністрації

1.2. Код за ЄДРПОУ: 34284595

1.3. Місцезнаходження: 66300, Україна, Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна, 105

 

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Ткач Володимир Анатолійович – начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва Подільської РДА,  66300, Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна,105  тел. (04862)  2-37-27  ;  e-mailtkacvladimir2@gmail.com

2. Очікувана вартість закупівлі робіт: 1 685 600 грн. 00 коп. з ПДВ ( один мільйон  шістсот вісімдесят п’ять  тисяч шістсот грн. 00 коп.) 

 

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмету закупівлі: будівництво розвідної водопровідної мережі, с.Вестерничани Котовського району  

ДК 021:2015: 45332200-5 — Водопровідні роботи

ДК 018:2000: 2222.1 — Місцеві  водопровідні мережі

 3.2. Кількість робіт: 1 робота

3.3. Місце виконання робіт:  Одеська обл., Подільський район с. Вестерничани

3.4. Строк виконання робіт: до 31.12.2016

4. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження

Одночасно з пропозицією Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

- заповнену «Форму пропозиції» згідно Додатку № 5;

- основні умови договору, які будуть включені до договору про закупівлю Додаток №4;

- документи, зазначені в додатку № 2

- гарантійний лист учасника, який підтверджує надання учасником замовнику всіх вищезазначених документів у паперовому вигляді, оформлених належним чином, у разі його визнання переможцем протягом 3 робочих днів з дати визнання його переможцем електронної закупівлі.

Всі документи, які завантажуються повинні бути завірені підписом та печаткою учасника  на кожній сторінці

5. Інша інформація:

Під час укладання договору переможець електронних торгів повинен надати в паперовому вигляді, завірені підписом та печаткою учасника на кожній сторінці  (оригінал не завіряється) наступні документи:

5.1. Копію статуту (іншого установчого документу, а також іншого документу (за наявності), що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю);

5.2. Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

5.3. Копію протокольного рішення учасників (засновників, акціонерів, власників) про призначення директора та/або особи, яка підписує договір, довіреність (згідно зі статутними документами);

5.4. Копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);

5.5. Оригінал довідки з банківської установи про відкриття рахунку контрагента із зазначенням усіх реквізитів;

5.6. Документ, що підтверджує повноваження представника контрагента на підписання договору;

5.7. Договір та додатки до Договору.

Після проведення аукціону документи, які відразу не було надано  Учасником,  розглядатись Замовником не будуть.

       У разі ненадання одночасно усіх необхідних документів, пропозиція Учасника розгляду не підлягає та відхиляється  як така, що не відповідає вимогам, зазначеним в документації.

       Після проведення аукціону додатково завантаженою може бути лише форма «пропозиція» ( Додаток № 5) з новою, зниженою ціною.

Замовник за власним бажанням може перевірити наявність обладнання та матеріально-технічної бази, в разі їх відсутності пропозиція буде відхилена не залежно від її ціни.

Замовник відхиляє пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у документації.

     У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, Замовник розглядає наступну пропозицію з найнижчою ціною,  визначеною електронною системою.

      Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції.

Замовник залишає за собою право запросити від учасника інші документи, які можуть бути необхідними для уточнення/підтвердження кваліфікаційних вимог до учасника.

 

6. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та запитань щодо закупівлі

зазначений в електронній версії закупівлі

7. Дата, час початку подання пропозицій    зазначений в електронній версії закупівлі

8. Дата, час закінчення подання пропозицій зазначений в електронній версії закупівлі

9. Дата, час проведення електронного реверсивного аукціону: буде відомо  в момент початку прийому пропозицій.

10. Мінімальний крок аукціону: 3000 грн

 

Усі посилання на  конкретні торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип  джерело походження матеріалів  або виробника вважати у редакції  з виразом  «або еквівалент».