16.04.2021

ІНФОРМУЄ АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Про підсумки роботи зі зверненнями  громадян за  І-ший квартал 2021 рік

для вирішення їх особистих соціально-правових питань. 

 

        Архівний відділ здійснює особистий прийом громадян з питань соціально-правового характеру та реєстрацію звернень щодня, відповідно розпорядку робочого тижня з 08.00 год. до 17.00 год. Громадяни, які особисто звернулись до архіву, заповнюють анкету встановленої форми. Бланк анкети про наведення архівної довідки та перелік документів, що додаються до цієї заяви, на вимогу одержувача надаються у паперовій або в електронній формах.

Керівництво архіву несе персональну відповідальність за організацію особистого прийому і розгляд запитів громадян. Строк виконання не перевищує 30 днів з моменту його реєстрації. З огляду на загальну кількість звернень строк виконання може бути подовжено з обов»язковим повідомленням про це заявника.Пересилання непрофільних запитів за належністю, а також інформування про це заявника здійснюється протягом 15 днів з часу реєстрації запиту.

       Фізична особа, яка потребує видачі архівної довідки соціально-правового характеру, особисто або через уповноважену особу звертається до архівного відділу з письмової заявою довільної форми , в якій детально викладає суть запиту.Якщо письмове звернення містить не всі дані, необхідні для наведення архівної довідки, то на адресу заявника направляється лист з проханням повідомити додаткові відомості. Заяви, які містять запити, що стосуються підприємств, установ та організацій, документи, яких не надходили на зберігання до архівного відділу, надсилаються за належністю з одночасним повідомленням про це заявника.

Відповідно до ст.20 Закону України "Про звернення громадян" заяви або письмові звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.Заяви громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Архівним відділом не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

При  підготовці  матеріалу  з використанням  справ -  підставою  для  архівних  довідок  є документи, які  знаходяться  на  обліку  в  архівному  відділі.

            За перший квартал 2021 року надійшло та  виконано 95 запитів , довідок  соціально-правового характеру.

            Особистий  прийом громадян  проводиться за  адресою : пр.Шевченка, 2, м.Подільськ, Тел.2-38-62

 

Начальник  архівного  відділу  райдержадміністрації                 Ольга ВОЙТЕНКО