15.01.2018

Які граничні строки для виплати зарплати та відповідальність у разі їх недотримання

Запитання Чі буде вважатися порушенням трудового законодавства якщо зарплата за певний місяць виплачується до кінця наступного місяця, тобто, кількамісячних боргів за зарплатою працівників немає?

 

Відповідь Нагадаємо, що строки виплати заробітної плати, врегульовані статтею 115 Кодексу законів України про працю (далі – КЗпП).

         Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні y строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (a в разі відсутності таких органів - представниками, обраними i уповноваженими трудовим колективом). Однак така виплата має бути не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

         Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

         Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (a в разі відсутності таких органів - представниками, обраними i уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

         Таким чином, граничні строки виплати зарплати - не пізніше 22 числа за першу половину поточного місяця, не пізніше 7 числа наступного місяця - за другу половину.

         Яку відповідальність буде нести роботодавець та його посадові особи у разі порушення встановлених строків її виплат?

         Уточнимо, що порушенням законодавства про працю є: порушення встановлених строків виплати заробітної плати.

         На сьогодні законодавством передбачено 5 видів відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, матеріальна, фінансова та кримінальна. При цьому такі види відповідальності будуть застосовуватися незалежно один від одного.

 

         У разі, якщо затримка у виплаті зарплати не перевищує 1 місяця з дати її нарахування. Імовірно, в такому разі не буде застосовуватися                   матеріальна (у вигляді компенсації працівнику шкоди за порушення строків виплати його зарплати) та кримінальна відповідальність. Але решта  видів відповідальності можуть бути застосовані до  порушників.

         1. Посадову особу, яка винна у порушенні строків виплати зарплати (якщо додержання цих строків є її посадовим обов’язком) може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Згідно із ст. 147 КЗпП, видів дисциплінарної відповідальності два – догана або звільнення.   

         2. Посадових осіб може бути притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Порушення встановлених термінів виплати заробітної плати тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн. до 1700 грн.). 

         Повторне протягом року вчинення порушення або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 грн.  до 5100 грн.). 

         Також до юридичних та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю,  застосовується відповідальність визначена ст. 265 КЗпП у вигляді фінансової санкції (штрафу). Розмір штрафу в цьому випадку становить одну мінімальну зарплату (3200 грн.), як за інші порушення трудового законодавства. 

         Якщо затримка у виплаті зарплати перевищує 1 місяць з дати її нарахування.

         Розмір штрафу, визначеного ст. 265 КЗпП у разі порушення строків виплати зарплати більш як на один місяць дорівнюється  трьом розмірам мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення (в 2017 р. – 3200 грн.). Крім того, посадові особи або фізичні особи - підприємці  можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності з оплатою штрафів у розмірах, які зазначені вище.

     Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою статті 265 КЗпП, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

         Слід пом’ятувати, що у зв'язку з порушенням строків виплати заробітної плати більш як на один місяць має проводитися компенсація громадянам втрати частини доходів. Це встановлено ст. 2 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III. Порядок нарахування такої компенсації встановлено постановою Кабінету Міністрів України від  20.12.1997 р. № 1427. 

 

 

Старший інспектор Головного

Управління Державної служби

України з питань праці в Одеській області                                  І.Б.Сорокін