Основні завдання структурних підрозділів районної державної адміністрації

Назва структурного підрозділу райдержадміністрації

П.І.Б.
номери телефонів, адреси електронної пошти керівників

Основні завдання структурних підрозділів органу

Відділ організаційно-кадрової роботи

Начальник: 
Гуменюк Олена Петрівна,
2-26-02

Здійснює координацію роботи у сфері організаційного і кадрового забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації.

Відділ діловодства та контролю

Начальник: 
Болсун Людмила Георгіївна,
2-34-15.

Веде документальне обслуговування апарату райдержадміністрації, колегії при голові райдержадміністрації, забезпечує організацію діловодства, контроль за строками проходження і виконання службових документів, надає методичну допомогу управлінням, відділам райдержадміністрації з організації роботи з ведення діловодства, організує роботу по розгляду звернень громадян.

Юридичний сектор

Завідувач:

Ватав Ольга Вікторівна,
2 -24 - 95

Забезпечує реалізацію державної правової політики в діяльності райдержадміністрації, перевіряє відповідність вимогам законодавства проектів розпоряджень райдержадміністрації, організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання порушення вимог законодавства, інших нормативних актів райдержадміністрацією під час виконання завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів районної державної адміністрації в судах консультує з правових питань керівників та інших працівників райдержадміністрації, розглядає звернення громадських об’єднань, установ, організацій громадян.

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Начальник: 
Полякова Тетяна Василівна, 
2-49-02.

Забезпечує порядок, організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання і надання бухгалтерської звітності, контроль за виконанням зобов’язань наявності і руху майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі

Начальник: 
Понепалюк Ірина Михайлівна,
2-48-72.

Реалізує державну економічну політику України, сприяє комплексному соціально-економічному розвитку району, вдосконалює розміщення продуктивних сил, розвиток міжрегіональних зв’язків. 

Фінансове управління

Начальник: 
Погоріла Ірина Анатолівна, 
2-38-05.

Реалізація основних напрямків державної і регіональної фінансової політики, складання проекту районного бюджету та забезпечення його виконання, розроблення нових і вдосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин органів самоврядування з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, здійснення заходів щодо розвитку і регулювання фінансового ринку.

Управління агропромислового розвитку

Начальник: 
Сакара Андрій Григорович, 
2-37-01.

Реалізація державної аграрної політики, розроблення та здійснення заходів щодо державної підтримки і захисту сільськогосподарських товаровиробників, участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі.

Управління соціального захисту населення

Начальник: 
Назаренко Світлана Борисівна, 
2-37-54.

Забезпечення дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне страхування, соціальний захист населення, призначення та виплата соціальної допомоги, надання субсидій, здійснення комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, громадян похилого віку.

Відділ містобудування та архітектури 

Начальник

 Табан Тетяна Іванівна
2-22-02

Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури, аналіз стану, містобудування на території району, організація розроблення експертизи і забезпечення регіональних містобудівних програм, генеральних планів населених пунктів

Відділ житлово-комунального господарства та будівництва

Начальник

 Ткач Володимир Анатолійович
2-22-02

Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку і функціонування житлово-комунального господарства, аналіз його стану на території району, внесення пропозицій щодо його розвитку при розробленні планів соціально-економічного розвитку району.

Відділ освіти

Начальник: Герасименко Віктор Іванович, 
2-45-62.

Реалізація державної політики в галузі освіти, здійснення управління навчальними закладами району та які належить до сфери управління райдержадміністрації, зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми, організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів району.

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту

Завідувач: 
Сакара Лариса Пилипівна, 
3-73-15.

Реалізація державної політики з питань сім’ї, жінок, дітей та молоді, охорони материнства і дитинства. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розробка комплексних і районних програм стосовно дітей та молоді. Забезпечення реалізації державної політики у сфері фізкультури і спорту. Сприяння розвитку фізкультури і спорту в районі.

Відділ культури

Начальник: 
Шапран Ольга Михайлівна, 
2-24-92.

Реалізує державну політику в галузі культури, координує діяльність закладів культури району, організує їх матеріально-фінансове забезпечення, сприяє відродженню і розвитку культури Українського народу, національних меншин, які проживають в районі.

Архівний відділ

Начальник: 
Войтенко Ольга Миколаївна, 
2-38-62.

Реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району, забезпечення зберігання документів, організація їх комплектації та поповнення Національного архівного фонду України, розробка пропозицій з подальшого розвитку архівної справи.

Служба у справах дітей

Начальник: 
Бочарова Ірина Олександрівна, 
2-45-10.

Реалізація державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень неповнолітніми, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо прав і свобод неповнолітніх, формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх.

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Начальник: 
Чабанова Валентина Іванівна, 
2-67-25.

Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території сіл та селищ, які входять до складу Котовського району Одеській області, складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

Сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції

 

 

В.о. завідувача сектору

Іванов Сергій Валентинович

2-14-18

Взаємодія з правоохоронними органами, підрозділами митної охорони та державного кордону, комплексний аналіз, оцінка і прогнозування криміногенної ситуації, координацію діяльності органів місцевого самоврядування з профілактики злочинності, усунення виявлених недоліків та зміцнення законності і правопорядку.

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій

              Іванов

Сергій Валентинович

2-14-18

Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.